งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association

2 Country GDP 2009 (Millions USD) GDP Q1 2010 (Millions USD) : Estimate GDP 2010 (%) Estimate Population (Millions): 2009 Labor cost : Textile 2008 (USD/ hour) Interest Rate:2007 (Loan) Export Clothing: 2009 (Millions USD) Thailand264,322.878,025.8766.901.8 7.05 2,961 Vietnam96,317.120,120.66.586.020.57 - 9,380 Indonesia546,527.0161,639.76231.370.83 13.86 5,661 Philippines161,357.642,817.2692.23n/a 8.69 1,524 Malaysia193,107.754,481.46.728.311.57 6.41 1,028 Singapore182,701.750,648.49.94.99n/a 5.33 999 Laos5,579.2n/a 5.92n/a 30.00 205 Myanmar24,972.8n/a 59.53n/a 17.00 457 Cambodia10,368.2n/a 14.96n/a 16.18 3,372 Brunei14,146.7n/a 0.41n/a 5.50 67 Total ASEAN1,499,400.8407,733.142.1590.644.77 110.02 25,654 EU16,447,259.0 Source : World GDP World Macro - economic outlook July 2010 (www.imf.org) Source :Macro- economic Surveillance Unit Database Source : Thailand Textile Institute Source : World Development Indicators Online Source : www.trademap.org USA14,256,275.0 Japan5,068,059.0 China4,908,982.0 AS EA N

3 Integrated Production Base Total labourforce = 287 millions ASEAN consumption = 591 million people AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY—AEC on 2015 will make ASEAN a single market and key production base of the world. Hongkong Trade is Borderless

4 ASEAN Textile Industry Thailand Cambodia Vietnam ASEAN countries that have competitive advantage on textile & garment industries. yarn fabric information design filament CMT Intra-ASEAN consumption ASEAN trade partners Indonesia Myanmar Lao Raw materials Chemical Industry machineTrims & accessories creativity ASEAN Green Supply Chain ASEAN CUMULATIVE RULES OF ORIGIN ASEAN countries that have competitive advantage on garment industry.

5 MarketsValue : Millions USD)Growth rate (%) Share (%) 2008200920102009201020092010 USA1601.491176.98823.68-26.513.474239 EU(27)1074.30968.40667.80-9.862.003132 JAPAN214.50226.40160.425.551.8688 ASEAN85.2087.7072.902.9340.4324 Total Export3,505.252,961.042,090.31-15.534.05100 Note : 2010 (Jan- Aug) Thai Garment Export Source : Office of the Permanent, Ministry of Commerce.

6 Thai Garment Export MonthValue : Millions USD) Growth rate (%) 20092010 January285.41244.13-14.46 February245.97243.46-1.02 March232.47251.158.04 April210.26197.88-5.89 May234.5237.821.42 June265.04321.8421.43 July296.90306.643.28 August238.41287.3920.54 Total (Jan – Aug) 2,008.962,090.314.05

7 FTA ความตกลงทางการ ค้า เป้าหมายในการลดภาษี Thai - Australia มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2005 เป้าหมายลดอัตราภาษี 0% ทุกรายการ ปี 2015 Thai - Newzealand มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2005 เป้าหมายลดอัตราภาษี 0% ทุกรายการ ปี 2015 Thai - Japan มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2007 ลดอัตราภาษี 0% ทันที ASEAN ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2010 ( ยกเว้นกัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม เหลืออัตรา 0% ปี 2015 ) ASEAN - China มีผลบังคับใช้ 20 กรกฎาคม 2005 - สินค้า Normal Track 1 ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2010 สินค้า Normal Track 2 ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2012 ASEAN - Japan ลดอัตราภาษี 0% 1 มิถุนายน 2009 ( ยกเว้น อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ยังไม่ได้ บังคับใช้ ) ASEAN - India มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2010 ( มีผลบังคับใช้กับ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ ) ASEAN - Korea มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2009 ( ไทย 1 มกราคม 2010) ASEAN- Australia - Newzealand มีผลบังคับใช้ 12 มีนาคม 2010 สินค้าเครื่องนุ่งห่มที่ลดภาษีเป็น 0% ทันที สินค้า Normal Track 1 ลดอัตราภาษี เป็น 0% ปี 2015 สินค้า Normal Track 2 ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2020

8 Vision of Thai Textile and Garment Industry Thailand First Center of Environmentally Friendly Textile ASEAN Trend Setter 201020152020 Capacity Building AEC Focus : ASEAN Supply Chain : One Stop Service : Efficiency : Product Development Focus : Green Supply Chain : Standardization : Innovation Focus : Fashion And Branding : Market Research : Intellectual Property

9 ทำไม SME ไทยลงทุนใน ต่างประเทศน้อยมาก มาตรการทางภาษีไม่เอื้อต่อการลงทุน และการทำธุรกรรมนอกราชอาณาจักร ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อการ ลงทุน


ดาวน์โหลด ppt FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google