งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Minimal Operation(กระบวนการอย่างง่าย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Minimal Operation(กระบวนการอย่างง่าย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Minimal Operation(กระบวนการอย่างง่าย)
เปลี่ยนเนื่องจากมีการแยกชิ้นส่วน เปลี่ยนเนื่องจากการจัดทำขึ้นเป็นชุดเท่านั้น การฟอกหรือการย้อมสีสิ่งทอ การเจือจางด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย เปลี่ยนเนื่องจากการบรรจุหรือแบ่งบรรจุ

2 ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อส่งผ้าDyed Polyesterออก
Minimal Operation Bleached Polyester Dyed Polyester Dyeing Processes พิกัดฯเปลี่ยน CTSH ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อส่งผ้าDyed Polyesterออก

3 การทดสอบคุณภาพ การปิดป้าย ปิดสลาก
Minimal Operation การทดสอบคุณภาพ การปิดป้าย ปิดสลาก แช่เย็น แช่แข็ง การละลายน้ำ การดอง แช่เค็ม การเติมเครื่องเทศ การหมัก การต้ม การกลั่น การฉาบด้วยไข สีกันสนิม การปัก การเย็บหรือต่อเป็นส่วน การผึ่งลม อบแห้ง ระบายอากาศ การรมควัน

4 การหา VA มี 2 วิธี A Criterion of Value Added ( VA )
1. ทางตรง(Direct Method) : เหมาะที่จะใช้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว(Developed Country) 2. ทางอ้อม(Indirect Method) : เหมาะที่จะใช้กับประเทศที่กำลังพัฒนา(Developing Country)และด้อยพัฒนา(Un-Develop Country)

5 ของสำเร็จรูปที่ส่งออก วัตถุดิบนำเข้า
ขบวนการแปรรูปที่ซับซ้อน มูลค่า 2,200 USD C.I.F. มูลค่า 4,000 USDF.O.B. มูลค่าวัสดุในประเทศ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆและกำไร ดูจากระบบบัญชี 1,800 USD

6 ค่าวัตถุดิบ+ค่าแรง+ค่าน้ำ+ค่าไฟฟ้า+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ+กำไร(จากระบบบัญชี)
มูลค่าเพิ่มทางตรง ค่าวัตถุดิบ+ค่าแรง+ค่าน้ำ+ค่าไฟฟ้า+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ+กำไร(จากระบบบัญชี) X100 40 % F.O.B. 1,800/4,000X100 = 45% ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เกณฑ์มูลค่าเพิ่มฯ

7 + ดังนั้น สัดส่วนวัตถุดิบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน คือ
มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศนอกเขตการค้าเสรี มูลค่าวัตถุดิบจากถิ่นกำเนิดที่ปรากฏไม่แน่ชัด มูลค่าเพิ่มทางอ้อม + X 100% 60% ราคา เอฟ.โอ.บี. ดังนั้น สัดส่วนวัตถุดิบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 100% - เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศนอกเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน คือ

8 มูลค่าเพิ่มทางอ้อม = = 2,200 + 0 2,200 X 100 X 100 4,000 4,000 55 %
LOCAL Content = =45%

9 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดแบบสะสม
- ประเทศที่ทำการสะสม จะต้องเป็นประเทศสมาชิกภายใต้เขตการค้าเสรีเดียวกัน -สินค้าที่ประเทศผู้ขาย ขายให้กับประเทศผู้ซื้อ จะต้องได้ถิ่นกำเนิดสินค้า ในประเทศผู้ขายก่อนขายให้กับประเทศผู้ซื้อ -มูลค่าของสินค้า จากประเทศผู้ขาย เมื่อส่งออก มูลค่าเพิ่มที่มีอยู่ในตัวสินค้า จะถูกคิดเพิ่มขึ้นเป็น 100%

10 + วัตถุดิบของประเทศไทย วัตถุดิบของสิงคโปร์
AFTA-Rate EXPORT มูลค่า 200 USD (Local Content=5%) มูลค่า 200 USD (Local Content=60%) 100% AFTA-Rate + PROCESSES Local Content > 40% 5%+100%(10USD+ 200USD)

11 สัดส่วนวัตถุดิบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
190+0 190 X 100 = X 100 400 400 = 47.5 % = = 52.5 % สัดส่วนวัตถุดิบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

12 + 20% Partial Cumulation Model(PC-Model) Total Value(TV)= 100
EXPORT + MFN-Rate 80%Non-ASEAN 80%Non-ASEAN 80%Non-ASEAN Local Content=LC= =40 Total Value= = 200 20% Content of Partial Cumulation = 40/200X100


ดาวน์โหลด ppt Minimal Operation(กระบวนการอย่างง่าย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google