งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย จากภัยหายนะธรรมชาติของญี่ปุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบต่อการส่งออกไทย จากภัยหายนะธรรมชาติของญี่ปุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบต่อการส่งออกไทย จากภัยหายนะธรรมชาติของญี่ปุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15 มีนาคม 2554

2 สัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ตลาดที่สำคัญของไทย

3 การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลกและ ญี่ปุ่น ก่อนเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ Source: IMF, World Economic Outlook (Jan.25,2011)

4 เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอลง 1% ส่งผลให้การส่งออกไปญี่ปุ่นลดลง 7.2%
ผลกระทบของการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อการส่งออกไทย เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอลง 1% ส่งผลให้การส่งออกไปญี่ปุ่นลดลง 7.2% สินค้าอุตสาหกรรม กระทบ 8.3% สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กระทบ 2.9%

5 ก่อนเกิด เกิด 1.6 0.6-1.1 ผลกระทบแผ่นดินไหวและสึนามิ
คาดว่ากระทบ GDP ญี่ปุ่น % ก่อนเกิด 1.6 เกิด กระทบส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 735 – 1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เดิมคาดว่า ไทยจะส่งออกไปญี่ปุ่นได้ 22,769 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นผลกระทบต่อการส่งออกรวมของไทยไปตลาดโลก* % จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกไทยจะขยายตัว 12% หมายเหตุ: * ไม่รวมผลกระทบทางอ้อม ของผลกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นต่อเศรษฐกิจโลก

6 กระทบมาก กระทบน้อย ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปญี่ปุ่น
(รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% กระทบมาก กระทบน้อย หมายเหตุ: สัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น

7 เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย
ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย เครื่องจักรไฟฟ้า อากาศยาน ยานอวกาศ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟ แก้วและเครื่องแก้ว เครื่องหอม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เซรามิก พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ ทองแดงและของทำด้วยทองแดง เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ดีบุกและของทำด้วยดีบุก สักหลาดและผ้าไม่ทอ หมายเหตุ: สัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น

8 เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย
ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปญี่ปุ่น (รายสินค้า) หาก GDP ญี่ปุ่น ลดลง 1% เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช พรม สิ่งทอปูพื้น เหล็กและเหล็กกล้า ไม้ ของทำด้วยไม้ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ฝ้าย กระดาษ ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หนังดิบ หนังฟอก สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ผ้าถักแบบนิต โครเชต์ ใยยาวประดิษฐ์ ของที่ทำด้วยสิ่งทอ ของเล่น ของที่ใช้เล่นกีฬา โลหะสามัญอื่นๆ ของใช้เบ็ดเตล็ด นิกเกิน ของทำด้วยนิกเกิล ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ เครื่องหนัง เส้นใยสั้นประดิษฐ์ ของที่ใช้ในการถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม รองเท้า หมายเหตุ: สัดส่วนการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น

9 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม... ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
University of the Thai Chamber of Commerce: UTCC ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม... ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร : The Center for International Trade Studies: CITS


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบต่อการส่งออกไทย จากภัยหายนะธรรมชาติของญี่ปุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google