งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์และการดำเนินงานดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์และการดำเนินงานดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์และการดำเนินงานดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเด็ก และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ปี 2555 สถานการณ์และการดำเนินงานดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

2 โครงสร้างโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล องค์กรแพทย์ หัวหน้าพยาบาล
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ฝากครรภ์ ชันสูตร ห้องยา คลินิกพิเศษ วัณโรค ศูนย์องค์รวม

3 กลุ่มอายุและสูตรยาต้านที่เด็กได้รับ
จำนวนเด็ก กินยา พื้นฐาน ดื้อยา 5-10 10-15 18 11 4 3

4 บทบาทหน้าที่ทีม (บทบาทเดิมหรือปรับใหม่หลังศึกษาดูงาน)
แพทย์ ไม่มีแพทย์ประจำคลินิก พยาบาล สั่งยา ให้คำปรึกษา จพง.สสช กิจกรรมกลุ่ม ให้คำปรึกษา เภสัชกร จ่ายยา ให้คำแนะนำกินยา Adherence อาสาสมัคร/คนงาน วัด V/S ลงทะเบียน ให้คำปรึกษา ช่วยกิจกรรมกลุ่ม

5 รูปแบบบริการคลินิกยาต้าน
แพทย์ พยาบาล 2 เภสัชกร 1 คนงานห้องยา จพง.สสช อาสาสมัคร คนงานคลินิก รวม 8 สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพฤหัสบดี ติดตามการรักษาในเด็กทุก 1 – 2 เดือน เช่นเดียวกับการบริการในผู้ใหญ่

6 ขั้นตอนการบริการคลินิกยาต้าน
ผู้รับบริการ เจาะCD4 วัด v/s ลงบันทึกสมุดประจำตัว ลงทะเบียน พบ จพง.สสช / พบพยาบาล / พบแพทย์ OPD รับยาจากเภสัชกร กลับบ้าน

7 กิจกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มเติม
แยกวันให้บริการเฉพาะเด็ก + บิดามารดา กิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็ก ปัญหาอุปสรรคในการดูแล แพทย์ อัตรากำลังในการให้บริการ ทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องการเปิดเผยผลเลือดกับเด็ก ทักษะและความรู้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็ก ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์และการดำเนินงานดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google