งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย
รายการ จำนวน การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ (คน) ผู้ป่วยรายเก่า ( ก่อน 11/11/2551 ) เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยรายใหม่ ( ระหว่างวันที่ 11/11/2551 ถึง 30/04/2552 ) 307 276 15 261 31 1 30

2 Adherence รายการ จำนวน การได้รับยา ARV ( คน ) สูตรพื้นฐาน ( คน ) เด็ก
ผู้ใหญ่ สูตรเพิ่มเติม หรือสูตรดื้อยา ( คน ) 200 197 11 186 3

3 Adherence รายการ จำนวน การขอเปลี่ยนสูตรยา ARV ( ครั้ง )
ภายในสูตรพื้นฐาน ( ครั้ง ) จากสูตรพื้นฐานเป็นสูตรเพิ่มเติม ( ครั้ง ) ภายในสูตรเพิ่มเติม ( ครั้ง ) 10

4 Adherence รายการ จำนวน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ HIV ( ครั้ง )
PCR ( ครั้ง ) CD4 ( ครั้ง ) Viral Load ( VL ) ( ครั้ง ) Drug Resistance ( DR ) ( ครั้ง ) Blood Chemistry ( BL) ( ครั้ง ) 130 18 218 127

5 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา ARV แยกตามสูตรยา
จำนวน ( คน ) 1. AZT + 3TC + EFV A 5 2. AZT + 3TC + LPV/RTV + TDF D 1 3. AZT + 3TC + NVP 4. AZT + LPV/RTV + TDF 2 5. d4T + 3TC + NVP ( GPO-VIR S 30 ) 148 6. AZT + 3TC + NVP ( GPO – VIR Z ) 22 7. AZT + 3TC + EFV 3 8. d4T + 3TC + EFV 10. OI Prophylaxis 6 รวม 206

6 **** ยกเลิกการใช้ Lock Book ในการติดตามการกินยาของคนไข้*****
การติดตาม Adherence **** ยกเลิกการใช้ Lock Book ในการติดตามการกินยาของคนไข้***** เนื่องจาก - ผู้ป่วยเคยชินในการบันทึก ทำให้มีการบันทึกล่วงหน้า - ผู้ป่วยไม่สามารถตอบคำถามผู้คนรอบข้างได้ว่า กำลังบันทึกอะไร เพราะผู้ป่วย บางคนยังไม่กล้าเปิดเผยตัว - คนไข้ไม่บันทึก ###### จะมีเครื่องมืออะไรที่พอจะใช้ได้ ######

7 การติดตาม Adherence เครื่องมือที่ยังเหลืออยู่ Pill Count ยังใช้ได้ ให้คนไข้นับยาด้วยตัวเอง แล้วเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้ยาครบหรือไม่ แบบสัมภาษณ์ ให้คนไข้ได้ระบายความในใจ เกี่ยวกับการกินยาในเดือนที่ผ่านมา ปัญหาในการกินยา เวลาในการกินยา

8 การติดตาม Adherence คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ - เวลาที่กินยากี่โมง - ใช้อะไรเป็นเครื่องช่วยเตือนในการกินยา - ในเดือนที่ผ่านมากินยาเกินเวลา 30 นาทีกี่ครั้ง - ในกรณีที่คนไข้กินยาเกิน 30 นาที จะถามว่าทำไมถึงเกินเวลาไปมาก และมักจะย้ำให้คนไข้ได้ตระหนักว่าต้องกินยาให้ตรงเวลาเสมอ ถ้าไม่ตรงเวลา รักษาไม่ได้ผล เชื้อจะดื้อยา การรักษาต่อไปจะต้องเพิ่มยาหลายเม็ด และเม็ดยามี ขนาดใหญ่ทำให้กินลำบากมาก และจะนำเม็ดยามาให้คนไข้ดู และยกตัวอย่าง เพื่อนที่ดื้อยามาเปรียบเทียบให้คนไข้ดูเพื่อเป็นกรณีศึกษา

9 การติดตาม Adherence ผลการคำนวณ % Adherence โดยวิธีสัมภาษณ์
รายการ จำนวน(คน) < 95% > 95% 1 .ผู้ป่วยที่ได้รับการสัมภาษณ์ 189 5 184 2. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการสัมภาษณ์ ( ผู้ป่วยเด็ก ) 11 รวม 200

10 การติดตาม Adherence ผลการคำนวณ % Adherence โดยวิธีสัมภาษณ์

11 สาเหตุที่ทำให้ % Adherence < 95 %
คนที่ เหตุผล การแก้ไขปัญหา 1 ลืมกินยา สร้างความเข้าใจให้รู้ถึงผลที่จะตามมา แนะนำให้หาเครื่องช่วยเตือนที่มีเสียงดัง 2 ต้องเอาลูกไปโรงเรียนทุกวัน ทำให้ลืมกินยา แนะนำไห้เปลี่ยนเวลาในการกินยาจาก 2 โมงเช้า เป็น 1 โมงเช้าและ 1 ทุ่ม 3 ช่วงที่กินยาจะอยู่บนรถเมล์ตลอด ทำไห้ไม่สะดวกในการกินยา แนะนำให้เปลี่ยนเวลาในการกินยา 4 กินสูตรดื้อยาหลายตัว ทำให้สับสนในการกินยา ฝึกให้คนไข้หยิบยาให้ดู ในการกินยาแต่ละครั้งจนคนไข้จำได้ และนำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน 5

12 ข้อสังเกต ยังมีคนไข้อีกหลายคนที่เข้าใจว่าจะต้องกินยาได้เฉพาะเวลา 2 โมงเช้า และ 2 ทุ่ม เวลาอื่นกินไม่ได้ ทั้งที่เวลาที่ว่านี้ตนเองไม่สะดวกในการกินยา คนไข้กินยาต้านกินตรงเวลา แต่ลืมกินยา OI โดยเฉพาะ Fluconazole 2 tab/wks จากการสัมภาษณ์ยังไม่มีคนไข้คนใดกินยาได้ตรงเวลา น.ทุกครั้งส่วนใหญ่เกินไป 5 – 10 นาที ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเวลาการกินยามาเป็น – น. จะดีหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google