งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
โรงพยาบาลลำพูน

2 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
ARV Clinic เปิดให้บริการทุกวันพุธ มีจำนวนผู้มารับริการ 100 คน / วัน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในคลินิก - แพทย์ 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พยาบาลเทคนิค 1 คน - เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 คน

3 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
ผู้ใหญ่ ยอดผู้ป่วยที่ลงทะเบียนสะสม 1,050 คน รับยา ARV แยกตามโครงการ - สปสช. 628 คน - ปกส. 152 คน - PHPT 59 คน - เบิกได้ 19 คน - NAPHA Extension คน

4 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
Follow up CD สปสช. 150 คน - ปกส คน

5 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
เด็ก ขึ้นทะเบียน คน รับยา ARV - สปสช. 50 คน - PHPT 20 คน - รอรับยา 3 คน - สูตรดื้อยา 3 คน

6 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
ผู้ใหญ่ ปี มีผู้ป่วยใหม่ - รับยาต้าน 99 คน - Dead 14 คน - Refer out 13 คน - Refer in 17 คน - Loss F/U 3 คน

7 ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550
เครือข่าย เปิดดำเนินการมาประมาณ 220 ราย เฉลี่ยปีละ 70 ราย 1. เยี่ยมบ้าน หลังเริ่มยาแล้ว 2 สัปดาห์ - ในรายที่ต้องได้รับการดูแลเป็น พิเศษ 2. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด 3. ทำกิจกรรมพบกลุ่ม 4. เพิ่ม Compliance

8 แผนการดำเนินงาน ปี 2551 พัฒนาระบบข้อมูล โรคเอดส์ คลินิกให้คำปรึกษา
พัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/TB - จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การระบบบริการผู้ติดเชื้อ - อบรมสัมนาความรู้ความสามารถ อสม. - จัดกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ติด เชื้อ - จัดนิทรรศการวันเอดส์โลก (มีผู้เข้าร่วม 154 คน) - ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม. และเครือข่าย

9 แผนการดำเนินงาน ปี 2551 (ต่อ)
การจัดกิจกรรมพบกลุ่มเพื่อเพิ่ม Adherance และ Compliance ของผู้ป่วย (เครือข่าย) 4. เฝ้าระวัง S/E ของยาในระยะยาว - Lipodystrophy - DM - HT - Thyroid เฝ้าระวังการดื้อยา ปัจจุบันมี 8 ราย

10 การประเมินผล HIVQUAL-T ปี 2550

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานเอดส์ ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google