งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับปุ่มกด Button

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับปุ่มกด Button"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับปุ่มกด Button
ง30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้สาย

2 การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับ Button
เปิดโปรแกรม Elipse คลิกเมนู File > New > Project…

3 กำหนดชื่อ ดังตัวอย่าง แล้ว next ไปเรื่อยๆ

4 ไปที่ res->values->strings.xml แล้วคลิ๊ก add

5 คลิ๊ก string แล้วกด OK

6 คลิ๊ก String แล้วป้อนข้อความใหม่

7 ให้เพิ่มอีกข้อความชื่อ textview

8 การออกแบบส่วนแสดงผล ไปที่ res\layout\activity_main.xml
ให้นักเรียนออกแบบโดยลาก widget ต่างๆมาวางในส่วน หน้าจอแสดงผลดังรูป

9 การออกแบบส่วนแสดงผล

10 ลากปุ่มมาใส่

11 คลิ๊กขวาที่ข้อความแล้วเลือก edit text

12 เปลี่ยนจาก hello world เป็น textview แล้วกด OK

13 แก้ไข code ไปที่ res\layout\activity_main.xml
ให้นักเรียนออกแบบโดยลาก widget ต่างๆมาวางในส่วน หน้าจอแสดงผลดังรูป

14

15 เมื่อกดปุ่มข้อความจะเปลี่ยนเป็น 555 ดังรูป

16 ข้อมูลที่ต้องสังเกต

17 ข้อมูลที่ต้องสังเกต

18 การบันทึก project ไปที่ File -> Export เลือกแบบ Archive File

19 ไปที่ File -> Export

20 คลิกเลือก Export Android Application

21 เลือกโปรเจค

22 เลือกโปรเจค

23 สร้าง keystore ใหม่

24 เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ

25 กำหนดข้อมูลการสร้าง

26 กำหนดข้อมูลการสร้าง

27 เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ

28 เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับปุ่มกด Button

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google