งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Dev C ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Dev C ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Dev C ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 Dev C คืออะไร คือตัวแปรภาษาซีที่ทำงานบนวินโดว์
คล้างคลึงกับภาษาซีมาตรฐานแต่มีเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาโปรแกรม

3 การใช้งาน Dev C ไปที่เมนู Start -> All Programs -> Bloodshed Dev-C++ -> Dev-C++

4 หน้าตาของ Dev C

5 การสร้างเอกสารใหม่ ไปที่ file -> New -> Source File
หรือกด Ctrl+N

6 องค์ประกอบของ Dev C เมนูต่างๆ พื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรม

7 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
พิมพ์ source code Compile หรือ แปลโปรแกรม รันโปรแกรม

8 ให้พิมพ์ซอสโค๊ดต่อไปนี้ลงไป
#include <stdio.h> main() { printf(“Hello World!”); getchar(); }

9 การเขียนซอสโค๊ด Dev C

10 คอมไพล์โปรแกรม ไปที่ execute -> compile หรือ Ctrl+F9

11 คอมไพล์โปรแกรม Save ชื่อ source file และตั้งชื่อ

12 ผลการคอมไพล์ ถ้าคำสั่งถูกต้องจะได้ผลดังนี้

13 รันโปรแกรม ไปที่ execute -> run หรือ Ctrl+F10 ได้ดังนี้

14 การแก้ไขซอสโค๊ด เปิดไฟล์เดิม File -> Open project or File
เลือกไฟล์ที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Dev C ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google