งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
การวาดรูป ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 Draw Action เป็นกลุ่มของ Action ที่ใช้ในการวาดรูป

3 Draw Spite เป็นการแสดง spite

4 Draw Background เป็นการแสดง Background

5 Draw Text เป็นการแสดง ข้อความ

6 Draw Scale Text เป็นการแสดง ข้อความ ตามสัดส่วน

7 Draw Rectangle เป็นการแสดง รูปสี่เหลี่ยม

8 Horizontal Gradient เป็นการไล่สีแนวนอน

9 Vertical Gradient เป็นการไล่สีแนวตั้ง

10 Draw Ellipse เป็นการแสดง รูปโค้ง

11 Gradient Ellipse เป็นการแสดง รูปโค้งแบบไล่สี

12 Draw line เป็นการแสดง เส้นตรง

13 Draw line เป็นการแสดง ลูกศร

14 Set Color เป็นการกำหนดสี

15 Set Font เป็นการกำหนดรูปแบบอักษร

16 Set Full Screen เป็นการกำหนดให้เต็มจอ

17 Take Snap Shot เป็นการเลือกภาพ bmp

18 Take Effect เป็นการใส่ effect แบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google