งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการบนความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการบนความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการบนความสัมพันธ์
ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

2 ตัวดำเนินการบนความสัมพันธ์
ให้ R และ S เป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปยัง เซต B จากนิยามของความสัมพันธ์จะได้ R และ S เป็นสับเซตของเซต A  B ซึ่งก็เป็นเซต ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ตัวดำเนินการต่างๆของเซต บนความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกัน

3 ตัวอย่าง กำหนดให้ A = {1,2,3,4} และ B = {x,y,z} และกำหนดให้ R และ S เป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B ดังนี้ R = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y),(4,x)} S = {(1,y),(2,z),(3,y),(4,y)} จงหา R’, RS และ RS

4 ตัวอย่าง R = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y),(4,x)}
S = {(1,y),(2,z),(3,y),(4,y)} จงหา R’ เนื่องจาก A  B = {(1,x),(1,y),(1,z),(2,x), (2,y),(2,z),(3,x),(3,z),(4,x),(4,y),(4,z)} ดังนั้น R’ = {(1,z),(2,x),(3,x),(3,z),(4,y),(4,z)}

5 ตัวอย่าง R = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y),(4,x)}
S = {(1,y),(2,z),(3,y),(4,y)} จงหา RS และ RS RS = {(1,y),(2,z),(3,y)} RS = {(1,x),(1,y),(2,y),(2,z),(3,y), (4,x),(4,y)}


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการบนความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google