งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Form c40205 Web Site Developing in PDP style ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Form c40205 Web Site Developing in PDP style ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Form c40205 Web Site Developing in PDP style ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม

2 Type of Data Form textarea : big data form select : select from list input : input form

3 คำสั่งสร้าง form ข้อมูลของแบบสอบถาม

4 กรอบรับข้อมูลหลาย บรรทัด (textarea) ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลในกรอบป้อน ข้อมูล

5 ตัวอย่างการใช้ textarea Show::::::::::::

6 ตัวอย่างการใช้ textarea

7 คำสั่งในการสร้างตัวเลือก ด้วยคำสั่ง SELECT ตัวเลือกที่ต้องการให้แสดงผล 1 ตัวเลือกที่ ต้องการให้แสดงผล 2 ตัวเลือกที่ ต้องการให้แสดงผล 3............

8 ตัวอย่างการใช้ select number 1 number 2 number 3

9 ตัวอย่างการใช้ select

10 ประเภทของ input text password checkbox radio submit reset

11 text เป็นข้อความ 1 บันทัด ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล

12 ตัวอย่างการใช้ input แบบ text Show

13 การแสดงผล text

14 password เหมือนกับข้อความแต่อ่านไม่ออก

15 ตัวอย่าง password

16 ตัวอย่าง password

17 checkbox ใช้ในการเลือก เลือกได้หลายตัวเลือก ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ข้อมูล ที่ต้องการแสดงผล ข้อมูล ที่ต้องการแสดงผล

18 ตัวอย่าง checkbox SHOW1 SHOW2 SHOW3

19 ตัวอย่าง checkbox

20 radio ใช้ในการเลือก เลือกได้ตัวเลือกเดียว ข้อมูลที่ต้องการ แสดงผล ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล

21 ตัวอย่าง radio SHOW1 SHOW2 SHOW3

22 ตัวอย่าง radio

23 button ใช้สำหรับสร้างปุ่มให้ผู้ใช้คลิ๊ก

24 ตัวอย่าง button

25 ตัวอย่าง button

26 submit ใช้ในการยืนยันและส่ง ข้อมูล

27 ตัวอย่าง submit

28 ตัวอย่าง submit

29 reset ใช้ในการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไป

30 ตัวอย่าง reset

31 ตัวอย่าง reset


ดาวน์โหลด ppt Data Form c40205 Web Site Developing in PDP style ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google