งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
การเขียนเลขโรมัน ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

2 สัญลักษณ์ของเลขโรมัน
M = 1,000 M = 1,000,000 D = 500 D = 500,000 C = 100 C = 100,000 L = 50 L = 50,000 X = 10 X = 10,000 V = 5 V = 5,000 I = 1

3 หลักการเขียนเลขอารบิกจากเลขโรมัน
กระจายเลขโรมันตามสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่เรียงลำดับให้นำค่ามาบวกกัน สัญลักษณ์คู่ใดที่สลับกันให้นำมาลบก่อนบวก เช่น ถ้าพบ I มา ก่อน V ให้นำค่า V คือ 5 ลบด้วยค่าของ I คือ 1 จะได้ 5-1=4 แล้วนำไปบวกกับค่ารวม ข้อสังเกต : สัญลักษณ์เกี่ยวเลข 5 เช่น D, L, V มักปรากฏเพียง ครั้งเดียว

4 ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิกจากเลขโรมัน
1. จงเขียนเลขอารบิกแทน MDCCLXXXVI วิธีทำ MDCCLXXXVI= M + D + CC + L + XXX + V + I = 1, = 1,786 ตอบ 1,786 2. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMMDCCCLXXXVIII วิธีทำ MMMDCCCLXXXVIII = MMM + D + CCC + L + XXX + V + III = 3, = 3,888 ตอบ 2,434

5 ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิกจากเลขโรมัน
3. จงเขียนเลขอารบิกแทน XXIX วิธีทำ XXIX = XX + IX = = 29 ตอบ 29 4. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMCDXXXIV วิธีทำ MMCDXXXIV = MM + CD XXX + IV = 2,000 + ( ) = 2,434 ตอบ 2,434

6 หลักการเขียนเลขโรมันจากเลขอารบิก
ใช้หลักการบวก กระจายค่าตามหลักให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของ เลขโรมัน โดยมีเงื่อนไขคือ ห้ามเขียนสัญลักษณ์ติดกันเกิน 3 ตัว เช่น ห้ามเขียน IIII หรือ XXXX จำนวนใดที่ผิดเงื่อนไขการบวกให้ใช้หลักการลบ โดยเขียนสัญลักษณ์ ที่น้อยกว่า แทนการลบ เช่น IV = 4 หรือ IX = 9 โดยมีเงื่อนไขคือ หน้า X กับ V ใช้ I เพียงตัวเดียว ใกล้ค่าไหนนำค่านั้น หน้า L กับ C ใช้ X เพียงตัวเดียว ใกล้ค่าไหนนำค่านั้น หน้า D กับ M ใช้ C เพียงตัวเดียวใกล้ค่าไหนนำค่านั้น ตรวจคำตอบทุกค่าจนไม่มีการเขียนที่ผิดเงื่อนไข

7 ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน
1. จงเขียนเลขโรมันแทน 123 วิธีทำ = = C XX + III = CXXIII ตอบ CXXIII 2. จงเขียนเลขโรมันแทน 2,954 วิธีทำ 2,934 = 2, = MM CM + L + IV = MMCMLIV ตอบ MMCMLIV

8 ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน
3. จงเขียนเลขโรมันแทน 444 วิธีทำ = = CD XL + IV = CDXLIV ตอบ CDXLIV 4. จงเขียนเลขโรมันแทน 999 วิธีทำ = = CM + XC + IX = CMXCIX ตอบ CMXCIX


ดาวน์โหลด ppt ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google