งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5
จำนวนเฉพาะ ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

2 ความหมายของจำนวนเฉพาะ
สำหรับทุกจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 จะมี ตัวหารที่เป็นบวกอย่างน้อยสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง และถ้าจำนวนเต็มนั้นมีตัวหาร ที่เป็นบวกสองตัวนี้เท่านั้น จะเรียกจำนวน เต็มบวกนั้นว่า จำนวนเฉพาะ

3 บทนิยาม จำนวนเต็มบวก p ที่มากกว่า 1 จะเรียกว่า จำนวนเฉพาะ ก็ต่อเมื่อ ตัวประกอบที่เป็น บวกของ p คือ 1 หรือ p เท่านั้น และเรียกจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 ซึ่งไม่ เป็นจำนวนเฉพาะว่า จำนวนประกอบ

4 ตัวอย่าง 11 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบที่ เป็นบวกคือ 1 และ 11 เท่านั้น 15 เป็นจำนวนประกอบ เพราะมีตัวประกอบ ที่เป็นบวกคือ 1, 3 และ 5 13 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบที่ เป็นบวกคือ 1 และ 13 เท่านั้น

5 ตัวอย่าง 18 เป็นจำนวนประกอบ เพราะมีตัวประกอบ ที่เป็นบวกคือ 1, 2,3,6,9, และ 18 21 เป็นจำนวนประกอบ เพราะมีตัวประกอบ ที่เป็นบวกคือ 1,3,7 และ 21 23 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบที่ เป็นบวกคือ 1 และ 23 เท่านั้น

6 รากที่สองที่เป็นบวกของจำนวนเต็มบวก
รากที่สองที่เป็นบวกของจำนวนเต็มบวก a คือ b โดยที่ b2 = a เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ √a ดังนั้น √a = b เช่น √4 = 2 √36 = 6

7 การหาค่ารากที่สองที่เป็นบวกโดยการประมาณ
ให้ใช้แม่สูตรคูณในการประมาณหาค่ารากที่ สอง โดยให้หาตัวเลขจำนวนเต็มที่คูณกันเอง แล้วได้ค่าไม่เกินจำนวนนั้น เช่น จงหารากที่สองของ 30 วิธีทำ 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36 ตอบ 5.xx


ดาวน์โหลด ppt ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google