งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการแท็ก โดยใช้ Document Object Model : DOM ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการแท็ก โดยใช้ Document Object Model : DOM ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการแท็ก โดยใช้ Document Object Model : DOM ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 Document Object Model Document Object Model : DOM Document Object Model : DOM เป็นการมองคำสั่งเป็นโครงสร้าง แบบต้นไม้ ดังนั้นแต่ละ Tag จะ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. Element node คือ Tag 2. Text node คือ ส่วนที่เป็น เนื้อหา 3. Attribute node คือ ส่วน ขยาย

3 ตัวอย่างคำสั่ง HTML ตัวอย่าง ตัวอย่าง 1 1 2 2

4 การมองแบบ DOM HTML HEADBODY H1UL LI

5 โครงสร้างของ Tag Element Node Attribute Node Text Node

6 ตัวอย่างการกำหนดค่าโดย ใช้ DOM จากโครงสร้างของคำสั่ง ดังกล่าวเราจึงสามารถกำหนด ลักษณะของ HTML ได้โดยใช้ คำสั่งลักษณะนี้ document.body.bgColor = “red”;

7 การเข้าถึง Element และ Attribute ใน DOM ใช้คำสั่ง getElementsByTagName มีรูปแบบคือ document.getElementsByTagName( ชื่อ Tag) ในบางกรณีที่มีจำนวน Tag นั้นมากกว่าหนึ่งเรา จะต้องระบุลำดับที่


ดาวน์โหลด ppt การจัดการแท็ก โดยใช้ Document Object Model : DOM ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google