งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
หลักการทำงานของ WWW นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การทำงานของ World Wide Web : WWW
การใช้งานเว็บ จะต้องใช้โปรแกรมเว็บบราวเวอร์ในเครื่องของ ตนเอง เรียกไปยังเว็บเพจที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่ว โลก และสามารถคลิกไฮเปอร์ลิงค์ ที่แสดงอยู่ในหน้าเว็บเพจหนึ่ง เพื่อเชื่อมโยงไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งได้อย่างง่ายดาย การทำงานของ WWW จะอาศัยหลักการ Client/Server (ผู้ ขอใช้บริการ/ผู้ให้บริการ) เช่นเดียวกับบริการอื่นๆในอินเตอร์เน็ต

3 การทำงานของเว็บบราวเซอร์

4 การทำงานของเว็บบราวเซอร์
ผู้ใช้พิมพ์ URL ของเว็บที่ต้องการ เว็บบราวเซอร์ส่งข้อความไปยังเว็บเซอร์เวอร์ โปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์ค้นหาข้อมูล เว็บเซอรฺเวอร์ส่งข้อมูลกลับไปให้เว็บบราวเซอร์ เว็บบราวเซอร์แสดงข้อมูลที่ได้รับ

5 การทำงานของเว็บบราวเซอร์

6 รู้จักกับโปรโตคอล HTTP
ในทางคอมพิวเตอร์เราเรียก “ภาษา” ที่ คอมพิวเตอร์สองเครื่องใช้คุญกันว่า โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอลสำหรับระบบ www มีชื่อเรียกว่า Hyper Text Transfer Protocol

7 รู้จักกับโปรโตคอล HTTP
เว็บบราวเซอร์ร้องขอเพจจากเว็บเซอร์เวอร์ ในทางเทคนิคเรียกว่าเป็นการส่ง HTTP Request ส่วนในทางกลับกันเมื่อเว็บบราวเซอร์ ส่งเนื้อหาของเพจกลับไปเราจะเรียกว่าเป็นการส่ง HTTP Response

8 การทำงานของ โปรโตคอล HTTP

9 เว็บเพจคืออะไร เว็บเพจก็คือเนื้อหาที่แสดงออกมาบนหน้าจอของ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จุดเด่นของเว็บเพจคือการมีไฮเปอร์ลิงค์สำหรับ เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว เว็บเพจแต่ละหน้าจะถูกจัดเก็บ เป็นไฟล์ในเว็บเซอร์เวอร์ ไฟล์เหล่านี้มักจะมี นามสกุลเป็น .html หรือ .htm


ดาวน์โหลด ppt นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google