งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ความสำคัญของคำสั่ง เงื่อนไข ช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างจาก เครื่องคิดเลข ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ ตัดสินใจได้

3 คำสั่งเงื่อนไขใน php คล้ายกับในภาษาซี if if … else if … else if … else

4 รูปแบบ if if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ; }

5 รูปแบบ if … else if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ; } else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ ; }

6 รูปแบบ if … else if … else if ( เงื่อนไข 1) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริง ; } else if ( เงื่อนไข 2){ คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 2 เป็นจริง ; } else if ( เงื่อนไข 3){ คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 3 เป็นจริง ; } … else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริง ; }

7 ตัวอย่างที่ 1 รับคะแนนมาจาก html แล้ว ตรวจสอบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 หรือไม่ ถ้าจริง ให้แสดงคำ ว่า ผ่านด้วยสีเขียว ถ้าเท็จ ให้ แสดงคำว่า ตก สีแดง ไฟล์ html ชื่อ input_score.html ไฟล์ php ชื่อ check.php

8 input_score.html กรุณาป้อนคะแนนสอบ ( เต็ม 100)

9 check.php <?php $s = stripslashes($_POST[‘score']); if ($s>=50) { printf(“ ผ่าน ”); } else { printf(“ ตก ”); } ?>


ดาวน์โหลด ppt การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google