งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHTML ง40208 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHTML ง40208 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHTML ง40208 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 หลักการของ DHTML DHTML ย่อมาจาก Dynamic Hypertext Markup Language
มักจะเขียนคำสั่งสคริปต์ควบคู่ไปด้วย

3 โครงสร้างของ HTML <html> <head>
<meta คำอธิบายข้อกำหนดต่างๆ meta> <title> ข้อความบนไตเติ้ลบาร์ </title> <style> กำหนดสไตล์ชีตให้กับ tag ต่างๆ </style> <script language=ชื่อภาษาสคริปต์>คำสั่งภาษาสคริปต์</script> </head> <body> <tag> tag ต่างๆ </tag> </body> </html>

4 1. ส่วนหัว <head>..</head>
<meta> ใช้สำหรับการกำหนดเอกสารล่วงหน้า <title> ใช้ในการแสดงข้อความบนไตเติ้ลบาร์ <style> ใช้กำหนดสไตล์ <script> ใช้แทรกคำสั่งภาษา script

5 1. ส่วนตัว <body>..</body>
ใช้ในการแสดงเนื้อหาบนเว็บ

6 การกำหนดคุณสมบัติ Tag ต่างๆ มีคุณสมบัติอยู่แล้ว ถ้าไม่กำหนดจะใช้ค่าเริ่มต้น เช่น ค่าความยาวปกติของ tag <HR> คือยาวเท่ากับหน้าจอ Tag อาจมีคุณสมบัติเป็นร้อย การเขียนแบบไดนามิคคือการใช้เหตุการณที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านี้

7 ตัวอย่างการเปลี่ยนคุณสมบัติ
<html> <head><title>เส้นยืดได้ </title> <body> <hr width=50 onMouseOver=“this.width=200” onMouseOut=“this.width=50” size=20> </body>

8 อธิบายโปรแกรม จากโปรแกรมที่ผ่านมาเป็นการกำหนดความยาวของเส้นตามเหตุการณ์ onMouseOver คือเมื่อเมาส์มาอยู่บนเส้น onMouseOut เมื่อเมาส์อยู่นอกเส้น this.width หมายถึงความยาวของวัตถุนั้น ในที่นี้ก็หมายถึง เส้น


ดาวน์โหลด ppt DHTML ง40208 การเขียนเว็บไซต์สไตล์ ป.พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google