งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เอกชน กลุ่มจัดซื้อและบริหารจัดการที่ดินเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เอกชน กลุ่มจัดซื้อและบริหารจัดการที่ดินเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เอกชน กลุ่มจัดซื้อและบริหารจัดการที่ดินเอกชน

2 ประเภทที่ดิน  ที่พระราชทาน  ที่จัดซื้อ - กองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม - กองทุนที่ดิน - สภาประชาชน 4 ภาค  ที่บริจาค  ที่ราชพัสดุ

3 การได้มาของที่ดิน ประกอบด้วย  รายละเอียดของที่ดิน  ข้อมูลผู้ขาย  ราคาของที่ดิน

4 การจัดการกับแปลง ที่ดิน ที่ดินแปลงเดียวนำมาจัดให้ ทำประโยชน์ โฉนด ที่ดิน A1 นายหนึ่งเช่า A1/001 โฉนด ที่ดิน A2 แปลงว่าง A2/003 นายสองเช่าซื้อ A2/002 นายหนึ่งเช่า A2/001

5 การจัดการกับแปลง ที่ดิน ที่ดินหลายแปลงรวมกันนำมาจัด ให้ทำประโยชน์ กำหนดให้เป็น B โฉนด ที่ดิน น. ส. 3 แปลงว่าง B1/005 นายสามเช่าซื้อ B1/004 สร้างถนน B1/003 น. ส. 3 ก นายสองเช่า B1/002 นายหนึ่งเช่า B1/001

6 การจัดการกับแปลง ที่ดิน การแบ่งแปลง  ช่าง ส. ป. ก. สร.1 สร.5 กำหนดกลุ่ม / แปลง  กรมที่ดิน โฉนด น. ส. 3 ก

7 การเข้าทำ ประโยชน์ ประกอบด้วย  ข้อมูลเกษตรกร  มติที่เกี่ยวข้อง  การใช้ประโยชน์  ข้อมูลสัญญา

8 การให้กรรมสิทธิ์ จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม

9 จบการ นำเสนอ กรุณา นิยมไทย ติดต่อ โทร.08 3295 0505


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เอกชน กลุ่มจัดซื้อและบริหารจัดการที่ดินเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google