งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Media for Education การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Media for Education การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Media for Education การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

2 Social Media คืออะไร? เครื่องมือ / เว็บไซต์ ที่ใช้ในการสื่อสาร รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

3 Social Media คืออะไร? (Con.t)
เป็นเว็บ 2.0 ทุกคนสามารถแบ่งปันข้อมูล และติดต่อสื่อสารกันเป็นเครือข่าย

4 แนวโน้มของ Social Media
50% ของประชากรโลกมีอายุต่ำกว่า 30 ปี ในอเมริกามีคนเรียกใช้ Facebook มากกว่า Google 1 ใน 5 พบรักกันผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้า Facebook เป็นประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในอังกฤษ มากกว่า 50% เป็นการใช้งาน Facebook หลายมหาวิทยาลัยหันมาใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ข้อมูลจาก

5 Social Media กับการศึกษา
ข้อมูลจาก National School Boards Association สรุปว่า นักเรียน 96% แสดงตัวตนทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายทางสังคม นักเรียน 30% มีบล็อกเป็นของตนเอง มากกว่า 50% มีการสนทนาเกี่ยวกับงานที่ครู/โรงเรียนมอบให้ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมได้แก่ Skype, Youtube, Wordpress, Twitter และ Facebook

6 Social Media กับการศึกษา (ไทย)
ข้อมูลจากการวิจัยของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. สรุปว่า นักเรียน 60% แสดงตัวตนผ่านอินเทอร์เน็ต นักเรียน 40% มีการสนทนาทางการศึกษาแบบออนไลน์ นักเรียน 20% มีการสนทนาเกี่ยวกับงานที่ครูมอบให้ทำ

7 Social Media ที่ได้รับความนิยม
Facebook Twitter Youtube MySpace LinkedIn Friendster Hi5

8 ทำไมต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social media ?
ด้านครู พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของครู เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมออนไลน์ สร้างสังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้ กำกับติดตามดูแลนักเรียนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต นำไปสู่การสร้างสื่ออื่นๆ พัฒนาผลงานทางวิชาการ

9 ทำไมต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social media ? (ต่อ)
ด้านนักเรียน ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รู้เท่าทันภัยอันตรายทางอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพ

10 เครื่องมือ Social Media ที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอน

11 Social Media : www.wordpress.com

12 Social Media : www.wordpress.com
เป็นเว็บที่ให้บริการบล็อกสำเร็จรูป ฟรี (จริงๆ) มีความปลอดภัยสูง จัดการเนื้อหา ข้อมูลได้ง่าย ตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย มีเว็บไซต์ที่ทำขึ้นจาก Wordpress กว่า 50 ล้านเว็บ มีการอัพเดทกว่า 400,000 เรื่องต่อวัน สถิติ : สิงหาคม 2554

13 ทำไมต้องใช้ Blog (www.wordpress.com)
เป็นเครื่องมือหลักที่จะรวบรวมสื่อจากเครื่องมืออื่นๆ มีลักษณะเป็นเว็บส่วนตัว รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของและอยากเข้าไปพัฒนา เผยแพร่ผลงานสู่อินเทอร์เน็ตได้ง่าย

14 Social Media : www.youtube.com

15 Social Media : www.youtube.com
เว็บให้บริการฝากไฟล์วีดีโอที่ใหญ่ที่สุด เชื่อมต่อบริการต่างๆ ร่วมกับ google ได้ แต่ละวีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที ในหนึ่งนาทีมีคนอัพโหลดวีดีโอที่มีความยาวรวมกัน 48 ชั่วโมง มีผู้ชมมากกว่า 3 พันล้านครั้งต่อวัน สถิติ : สิงหาคม 2554

16 Social Media : www.youtube.com

17 ทำไมต้องใช้ Youtube มีสื่อวีดีโอจำนวนมากที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้ สื่อวีดีโอเป็นสื่อที่ศึกษาเรียนรู้และเกิดความเข้าใจได้ง่าย มีบริการฝากไฟล์วีดีโอที่มีประสิทธิภาพ

18 Social Media : www.slideshare.com

19 Social Media : www.slideshare.com
เป็นเว็บให้บริการฝากไฟล์เอกสารและไฟล์นำเสนอ สามารถใช้งานร่วมกับ blog ได้ง่าย มีการแสดงผลเป็นเอกสารให้สามารถอ่านได้ ป้องกันการดาวน์โหลด (กรณีสงวนลิขสิทธิ์)

20 Social Media : www.slideshare.com

21 ทำไมต้องใช้ Slideshare
ฝากเอกสารและนำมาใช้ร่วมกับ Blog ได้ง่าย แสดงผลไฟล์เอกสารหรือไฟล์นำเสนอได้บนเว็บไซต์

22 Social Media : www.facebook.com

23 Social Media : www.facebook.com
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 500 ล้านคน ประเทศที่ใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกา, อินโดนีเซีย และ อังกฤษ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 21 ของโลก (5.14 ล้านคน) ผู้ใช้กลุ่มใหญ่อยู่ช่วงอายุ ปี สถิติ : ปี 2553

24 Social Media : www.facebook.com

25 ทำไมต้องใช้ Facebook สร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้กับนักเรียน เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ชักนำนักเรียนให้ใช้เครื่องมือนี้ในทางที่สร้างสรรค์ สร้างความรู้ และเกิดประโยชน์ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน

26 Social Media : www.twitter.com

27 Social Media : www.twitter.com
เป็นเว็บที่ให้บริการ Blog สั้น หรือ Micro-Blog สามารถเขียนข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ มีชื่อเสียงมาจากนักการเมือง (เฉพาะในประเทศไทย)

28 Social Media : www.twitter.com

29 ใช้ Twitter ไปทำไม? เป็นสื่อที่อัพเดทข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถรับข่าวสารได้ทันที มีคน/หน่วยงาน ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ เช่น ท่าน ว.วชิรเมธี, ครูแนน

30 Social Media : GoogleDocs

31 Social Media : GoogleDocs
สร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ต (Docs, Presentation, Spreadsheet) สร้างฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่าย เก็บเอกสาร ไฟล์งานต่างๆ

32 Social Media : GoogleDocs

33 Social Media : GoogleDocs

34 Social Media : GoogleDocs

35 Social Media : GoogleDocs

36 Social Media : GoogleDocs

37 ตัวอย่าง blog ที่ใช้จัดการเรียนการสอน

38 ตัวอย่างบล็อก : http://kruwaeo.wordpress.com

39 ตัวอย่างบล็อก : http://waeowalee.wordpress.com

40 ตัวอย่างบล็อก : http://kruwaeo.com

41 ตัวอย่างบล็อก : www.nattapon.com

42 ตัวอย่างบล็อก : vorravan.wordpress.com

43 ตัวอย่างบล็อก : teacherkobwit2010.wordpress.com

44 ตัวอย่างบล็อก : phchitchai.wbvschool.net

45 ตัวอย่างบล็อก : kruaun.wordpress.com

46 ตัวอย่างบล็อก : teemtaro.wordpress.com

47 ตัวอย่างบล็อก : krubaitoei.wordpress.com

48 ตัวอย่างบล็อก : khrusonphasa.wordpress.com

49 ตัวอย่างบล็อก : krupiyarerk.wordpress.com

50 ใช้วีดีโอจาก Youtube เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนใน Blog

51 ใช้ Presentation จาก Slideshare มาแสดงใน Blog

52 ใช้ Documentจาก Slideshare มาแสดงใน Blog

53 ใช้ ฟอร์มจากGoogleDocs
มาแสดงหน้า Blog

54 ทาง Facebook และให้คำปรึกษา
สั่งงานนักเรียน ทาง Facebook และให้คำปรึกษา ในการเรียน

55 นักเรียนส่งงาน ทาง Facebook

56

57


ดาวน์โหลด ppt Social Media for Education การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google