งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Charter 12 1 Chapter 12 อินเทอร์เน็ต Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Charter 12 1 Chapter 12 อินเทอร์เน็ต Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Charter 12 1 Chapter 12 อินเทอร์เน็ต Internet

2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 2 อินเทอร์เน็ต (Internet) ทำไมต้องใช้อินเตอร์เน็ต 1. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ 2. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรทัศน์ 3. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนวิทยุ 4. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนไปรษณีย์ 5. อื่น ๆ

3 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 3 อินเทอร์เน็ต (Internet) เราได้อะไรจากอินเตอร์เน็ต 1. การบริการข้อมูลข่าวสาร 2. การบริการด้านซอฟต์แวร์ 3. การบริการด้านบันเทิง 4. การบริการสั่งซื้อสินค้า

4 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 4 อินเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web : WWW) เครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web (WWW) ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตง่ายขึ้น ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ - แหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ (Web site) - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)

5 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 5 อินเทอร์เน็ต (Internet) โฮมเพจ (Home Page) โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตจะพบเมื่อมีการเข้าไปยังเว็บไซต์ใด ๆ โฮมเพจเปรียบเสมือนกับสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้น

6 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 6 อินเทอร์เน็ต (Internet) Address Address หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ที่อยู่อีเมลล์ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถรับส่งจดหมายกันได้ ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้

7 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 7 อินเทอร์เน็ต (Internet) URL URL (Uniform Resource Locator) ซึ่งโปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะใช้ข้อมูล URL นี้ในการค้นหาที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการจะไปเรียกดูข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ โปรโตคอล://ชื่อโดเมน/ไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์/ชื่อไฟล์ในโฮสต์

8 อินเทอร์เน็ต (Internet)
Charter 12 8 อินเทอร์เน็ต (Internet) HTML HTML (Hyper Text Markup Language) หรือ “ภาษาสำหรับทำเครื่องหมาย” อันประกอบด้วยคำสั่ง (Tags) ที่ใช้ในการกำหนดว่าเว็บเพจจะมีข้อความอะไร มีการแสดงรูปภาพ เสียงและภาพวีดีโอที่ตำแหน่งใด นอกจากนี้ยังมีคำสั่งสำหรับการเชื่อมโยงเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งและไปยังบริการอื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ตอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt Charter 12 1 Chapter 12 อินเทอร์เน็ต Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google