งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ จัดทำโดย น.ส. พนิดา ศรีเกิดสุข ม.6/8 เลขที่24 น.ส. ศิริวงศ์ สายสระน้อย ม.6/8 เลขที่28 น.ส. เพ็ญพร เรืองสุวรรณ ม.6/8 เลขที่29 น.ส. จุฑามาศ กิ่งกาญจนวงศ์ ม.6/8 เลขที่32

2 ดาวฤกษ์ หน่วยที่ 5 ดาวฤกษ์ หัวเรื่อง 5.4 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
หน่วยที่ 5 ดาวฤกษ์ หัวเรื่อง 5.4 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ 1. คำแนะนำการเรียน 1.1 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.2 ศึกษาเนื้อหา 1.3 สรุปสาระสำคัญแล้วบันทึกลงสมุดของนักเรียน 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกความสัมพันธ์ระหว่างสี และอุณหภูมิของดาวฤกษ์ได้ 3. เนื้อหา สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์

3 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
ดาวฤกษ์ทุกดวงในท้องฟ้าเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองบางดวงมีแสงสว่างมากบางด้วยสว่างน้อย เมื่อเราพิจารณาสังเกตอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าดาวฤกษ์เหล่านี้มีสีแตกต่างกันไปบางดวงมีสีขาวน้ำเงิน น้ำเงินแกมขาว เหลือง ส้ม แดง เป็นต้น สีของดาวฤกษ์จะเป็นตัวบอกอุณหภูมิของดาวฤกษ์ดังตาราง 4

4 ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ผิวกับสีของดาวฤกษ์
อุณหภูมิพื้นผิว(องศาเซลเซียส) ตัวอย่างดาวฤกษ์ น้ำเงิน ขาว เหลือง ส้ม แดง 25, ,000 5,600 4,000 3,000 ไรเจล,สไปกา ซีรีอุส ดวงอาทิตย์,คาเพลลา อาร์คตุรุส(ดาวดวงแก้ว), อัลดิบาแรน บีเทลจุส,แอนแทเรส

5 จากตารางนักเรียนสามารถสรุปได้ว่า
1.สีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิคือถ้ามีสีค่อนไปทางสีน้ำเงินจะมีอุณหภูมิสูงกว่า ดาวฤกษ์ที่มีสีค่อนไปทางสีแดง 2.ถ้าใช้ดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแล้วดาวไรเจลดาวสไปกาดาวซีรีอุสเป็นดาว ฤกษ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ความสว่างของดาวฤกษ์ในปัจจุบันใช้ระบบสากลแมก นิจูดซึ่งเสนอโดยนอร์แมนแพกสันในค.ศ.1856บอกความสว่างของดาวฤกษ์เป็นแมกนิจูด (Magnitudes)แมกนิจูดของดาวคือตัวเลขที่ตั้งขึ้นเพื่อบอกให้รู้ถึงความสว่างของดาว นั้น ถ้าดาวมีแมกนิจูดมากจะสว่างน้อยและดาวที่มีแมกนีจูดน้อยจะสว่างมาก


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google