งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมบริษัทบุหรี่ คบไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมบริษัทบุหรี่ คบไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมบริษัทบุหรี่ คบไม่ได้
บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการ SEATCA

2 1. มุ่งกำไรบนความเจ็บป่วยและชีวิตของลูกค้า
ทำไมบริษัทบุหรี่คบไม่ได้ 1. มุ่งกำไรบนความเจ็บป่วยและชีวิตของลูกค้า

3 ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ 5.9 ล้านคนต่อปี

4 บุหรี่: สาเหตุการตายที่สำคัญที่สุด
4 4

5 ส่วนแบ่งตลาดบุหรี่โลก พ.ศ.2551
The Tobacco Atlas 2012 บริษัทยาสูบแห่งชาติจีน 37.1% ฟิลลิป มอริส (อินเตอร์) 17.4% บีเอที 12.0% แจแปนโทแบคโก 9.6% อิมพิเรียลโทแบคโก 4.9% ฟิลลิป มอริส (ยูเอสเอ) 2.8% อื่น ๆ 19.0%

6 ไมโครซอพ และแมคโดนัลรวมกัน
กำไร 105,000,000,000 บาท ปี 2553: กำไรสุทธิ ของ 6 บริษัท = 35,000 ล้านเหรียญ เท่ากับกำไรของโค้ก ไมโครซอพ และแมคโดนัลรวมกัน

7 กำไรสุทธิของบริษัทบุหรี่ (2553)
บริษัทบุหรี่แห่งชาติจีน 496,000 ล้านบาท ฟิลลิป มอริสอัลเทรีย 232,500 ล้านบาท บริติชอเมริกันโทแบคโก 130,200 ล้านบาท ฟิลลิป มอริส USA 120,900 ล้านบาท อิมพิเรียลโทแบคโก 62,000 ล้านบาท แจแปนโทแบคโก 46,500 ล้านบาท โรงงานยาสูบไทย 5,817 ล้านบาท The Tobacco Atlas, 4th Edition March 2012

8 ทุก 183,000 บาท ที่บริษัทบุหรี่ได้เป็นกำไร
กำไรบนความสูญเสีย ทุก 183,000 บาท ที่บริษัทบุหรี่ได้เป็นกำไร ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน

9 กำไรบนความสูญเสีย ส่วนแบ่งตลาด (%) ทำให้คนตาย ฟิลลิป มอริส 18.6
911,400 คน บีเอที 16.9 828,100 คน ศาสตราจารย์ไซมอน แชปแมน มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย

10 รายได้ของผู้บริหารบริษัทบุหรี่
Our goal in creating the Tobacco Atlas is to make a powerful tool for action and advocacy. But in order to win the fight against the tobacco industry, we must also rally for policy makers, journalists, and the public to our cause. These aren’t audiences that read Tobacco Control, or research papers. So we have strived take the best, most recent global evidence and clearly illustrate the human and economic toll of the tobacco epidemic in the most approachable way possible – in a way that will empower the tobacco control community to educate the public and inspire new action against tobacco. And to that end we have made this fourth edition of the Atlas the most approachable, open Atlas to date.

11 โบนัสและสิทธิประโยชน์ของ CEO บริษัทบุหรี่ (พ.ศ.2553)
Michael Szymanczyk (Philip Morris USA) 744 ล้านบาท Louis Camilleri (Philip Morris International) ล้านบาท Alison Cooper (Imperial Tobacco) ล้านบาท Nicandro Durante (British American Tobacco) ล้านบาท The Tobacco Atlas , 4th Edition March 2012

12 คำพูดของบริษัทบุหรี่
“ถ้าคุณสามารถทำการตลาด ขายสินค้าที่ฆ่า ผู้บริโภคได้ คุณก็สามารถขายได้ทุกอย่าง” คำพูดของบริษัทบุหรี่ Our goal in creating the Tobacco Atlas is to make a powerful tool for action and advocacy. But in order to win the fight against the tobacco industry, we must also rally for policy makers, journalists, and the public to our cause. These aren’t audiences that read Tobacco Control, or research papers. So we have strived take the best, most recent global evidence and clearly illustrate the human and economic toll of the tobacco epidemic in the most approachable way possible – in a way that will empower the tobacco control community to educate the public and inspire new action against tobacco. And to that end we have made this fourth edition of the Atlas the most approachable, open Atlas to date.

13 ทำไมบริษัทบุหรี่คบไม่ได้
2. มุ่งล่าลูกค้าเยาวชน

14 บ.บุหรี่ คิดอย่างไรกับเยาวชน
“เยาวชนในวันนี้ คือ ลูกค้า คนสำคัญในวันพรุ่งนี้” Today's teenagers are tomorrow's potential regular customers," 1981 PM report sent from researcher Myron E. Johnston to Robert B. Seligman, the vice president of research and development at Philip Morris in Richmond.

15

16 เยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายสำคัญ
Adventure Outdoor life F-1 World Cup

17 ล่าแม้กระทั่งลูกค้าผู้หญิง

18 ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ
Photos: Piyarat Nimpitakpong

19 ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ
Photos: Piyarat Nimpitakpong

20 3. ขัดขวางนโยบายควบคุมยาสูบ
ทำไมบริษัทบุหรี่คบไม่ได้ 3. ขัดขวางนโยบายควบคุมยาสูบ

21 แทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
คัดค้านการขึ้นภาษียาสูบ คัดค้านคำเตือนขนาดใหญ่และเป็น รูปภาพ คัดค้านการห้ามตั้งโชว์ซองบุหรี่ คัดค้านการห้ามสูบบุหรี่ 100% ชะลอการออกกฏหมาย

22 CSR คือเครื่องมือสำคัญ

23 ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย จำกัด
CSR คือเครื่องมือสำคัญ การให้ทุนสนับสนุนของบริษัทบุหรี่ (ปี 2552 –2554) โรงงานยาสูบ 199,937,352 บาท ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย จำกัด 12,042,764 บาท

24 วัตถุประสงค์ในการทำ CSR
เพื่อหาพวก การให้เงินสนับสนุนเป็นการสร้างฐานทางสังคมที่ดีที่สุด เพราะบรรดาผู้รับ เงินย่อมสำนึกในความเอื้อเฟื้อของผู้ให้เงิน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่คัดค้าน บริษัทบุหรี่อีกต่อไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การที่ชื่อของบริษัทบุหรี่ปรากฏคู่กับองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทบุหรี่

25 วัตถุประสงค์ในการทำ CSR
เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในวงการรัฐบาล เพื่อบั่นทอนพลังของฝ่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำให้ สังคมเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นพวกใจแคบ ทำให้ข้อมูลหรือประเด็นของบริษัทบุหรี่มีน้ำหนักมากขึ้น

26 ทำบุญ หรือ ลงทุน? “เราไม่เคยใช้คำว่า “ทำบุญ” ที่หมายถึงว่า เราทำไปโดยไม่ หวังผลตอบแทน ไม่มีการบริจาคเงินใดๆ ทำไปโดยไม่หวัง ผล” นายจอร์ช นอช เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฟิลิป มอร์ริส ( เอกสาร “Smoke & Mirror : How the tobacco Industry Buys & Lies Its Way to Power & Profits”. Advocacy Institute, August, 1998)

27 บริษัทบุหรี่ เชื่อถือได้หรือ

28 ปี 1963 “Nicotine is addictive. We are, then, in the business of selling nicotine—an addictive drug.” (Brown & Williamson, 1963) A. Yeaman, “Implications of Battelle Hippo I & II and the Griffith Filter,” 17 July 1963, Document Number ,

29

30 บรัทบุหรี่น่าเชื่อถือหรือไม่
การสำรวจความน่าเชื่อถือของธุรกิจระดับโลก โดยการสำรวจผู้บริโภค 80,000 คน จาก 32 ประเทศ โดย Reputation Institute ที่เชี่ยวชาญการบริหารจัดการความน่าเชื่อขององค์กร พ.ศ. 2553 ธุรกิจยาสูบ มีความน่าเชื่อถืออยู่ที่อันดับสุดท้ายของ 25 ประเภทธุรกิจที่ทำการสำรวจ

31 ข้อเสนอต่อรัฐบาลและสังคมไทย
รัฐบาลออกกฏหมายห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR องค์กรต่างๆ ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ สื่อมวลชนไม่เผยแพร่กิจกรรมของบริษัทบุหรี่ เยาวชนและสังคมไทยรู้ให้ทันเล่ห์ของบริษัทบุหรี่

32


ดาวน์โหลด ppt ทำไมบริษัทบุหรี่ คบไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google