งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหรียญราชอิสริยาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหรียญราชอิสริยาภรณ์
๔. เหรียญราชอิสริยาภรณ์

2 เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายหญิง
เครื่องหมายแพรแถบ สำหรับ ฝ่ายชาย

3 บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว 1 ห้องอเนกประสงค์

4 ห้องแถว ชั้นเดียว 2 ห้องนอน
ห้องแถว ชั้นเดียว 3 ห้องนอน

5 ตึกแถว 2 ชั้น 2 คูหา ตึกแถว 2 ชั้น 3 คูหา

6 แฟลต 3 ชั้น

7 คอนโดมิเนียม

8 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่างๆ
สำหรับพระราชทาน เป็น ๑. บำเหน็จความกล้าหาญ ๒. บำเหน็จความชอบในราชการ ๓. บำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ ๔. ที่ระลึก

9 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความกล้าหาญ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความกล้าหาญ

10 เครื่องหมายแพรแถบ บำเหน็จความกล้าหาญ

11 เหรียญกล้าหาญ

12 เหรียญชัยสมรภูมิ

13 เหรียญพิทักษ์เสรีชน

14 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบ ในราชการ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบ ในราชการ

15 เหรียญจักรมาลา

16 เหรียญจักรพรรดิมาลา

17 เหรียญราชการชายแดน

18 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เป็นบำเหน็จในพระองค์
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จในพระองค์ พระมหากษัตริย์

19 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙

20 เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๖

21 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นที่ระลึก
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นที่ระลึก

22 เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
(พ.ศ.2500) เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

23 การฉลองและบำเพ็ญกุศล ในวาระที่พระพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนครบ
เหรียญที่ระลึก การฉลองและบำเพ็ญกุศล ในวาระที่พระพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนครบ 25 พุทธศตวรรษ ในปี พ.ศ.2500

24 (พ.ศ.2504) เหรียญเสด็จนิวัติ

25 ในการเสด็จพระราชดำเนิน
เหรียญที่ระลึก ในการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป ( รวม 15 ประเทศ )

26 (พ.ศ.2514) เหรียญรัชดาภิเษก

27 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี
เหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก

28 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร

29 (พ.ศ.2515) เหรียญสมเด็จพระบรมฯ

30 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

31 (พ.ศ.2521) เหรียญสมเด็จพระเทพ ฯ

32 สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์
เหรียญที่ระลึก สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

33 (พ.ศ.2525) เหรียญกรุงเทพ ๒๐๐ ปี

34 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา

35 (พ.ศ.2525) เหรียญราชินี ๕๐ พรรษา

36 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

37 เหรียญสมเด็จย่า ๘๔ พรรษา
(พ.ศ.2527) เหรียญสมเด็จย่า ๘๔ พรรษา

38 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหามงคลสมัย พระราชพิธี
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย พระราชพิธี เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

39 (พ.ศ.2530) เหรียญในหลวง ๖๐ พรรษา

40 เหรียญรัชมังคลาภิเษก
(พ.ศ.2531) เหรียญรัชมังคลาภิเษก

41 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ พระองค์ใดในสยาม (ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ทรงครองราชย์ครบ 42 ปี 23 วัน)

42 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

43 (พ.ศ.2535) เหรียญราชินี ๖๐ พรรษา

44 (พ.ศ.2539) เหรียญกาญจนาภิเษก

45 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
เหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

46 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

47 (พ.ศ.2542) เหรียญในหลวง ๗๒ พรรษา

48 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

49 (พ.ศ.2547) เหรียญราชินี ๗๒ พรรษา

50 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

51 เหรียญฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
(พ.ศ.2549) เหรียญฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

52 เหรียญกาชาดสรรเสริญ

53 เหรียญกาชาดสมนาคุณ

54 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓

55

56 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มิใช่เรื่องที่ผู้แต่งจะกำหนดได้เอง จะต้องเป็นไปตามที่ระบุใน หมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ในการพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt เหรียญราชอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google