งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ถึงเวลาซื้อคืนปตท. วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2 กำไรแสนล้านมาจากไหน ? การผูกขาดทำกำไรจากก๊าซธรรมชาติ
การทำกำไรในธุรกิจน้ำมัน ภาวะปลอดผู้ทำหน้าที่ พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน??

3 รายละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
Thailand II: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกทั้งหมด ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม, ตั้งแต่ปี 2525– 2532 (ผู้ถือสัมปทาน Thailand II ได้ขอเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ Thailand III แล้ว ) Thailand III: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม, ตั้งแต่ปี 2533 Thailand IV: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน, ตั้งแต่ปี 2550

4 ตารางแสดงความต้องการและศักยภาพการผลิตก๊าซธรรมชาติ
รายละเอียด/ปี 2005 2006 2007 2008 (4 เดือน) อัตราเพิ่ม ปริมาณที่เตรียมไว้ 3,884 3,904 4,186 1,332 1,448 8.7 กำลังการผลิต ก๊าซธรรมชาติ 2,104 2,101 2,384 694 819 18.0 ผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน 1,581 1,585 1,567 564 628 11.5 อื่น ๆ เช่นปิโตรเคมี 199 218 236 74 0.00 -100 การนำเข้า ปริมาณความต้องการ 3,871 3,788 3,949 1,266 1,333 5.3 ปริมาณการใช้ในประเทศ 2,923 3,212 3,671 1,121 1,318 17.6 ครัวเรือน/หุงต้ม 1,604 1,721 1,884 596 669 12.2 โรงงานอุตสาหกรรม 450 511 602 184 227 23.4 การขนส่ง รถยนต์ 303 459 572 182 215 18.2 วัตถุดิบในการผลิต 567 521 613 159 208 30.8 ปริมาณการส่งออก 948 576 278 146 15 -89.6 ปริมาณคงเหลือ 13 116 238 65 114

5 ต้นทุนจริงของก๊าซ LPG ที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ
ราคาก๊าซ บาท/กิโลกรัม หมายเหตุ ก๊าซธรรมชาติ ต้นทุน 150 บาท /ล้าน บีทียู(150/22.46 กิโลกรัม ต่อล้านบีทียู) 6.68 รัฐกำหนดให้ใช้ราคาก๊าซ 330 เหรียญต่อบาเรล ค่าการกลั่น(โรงแยกก๊าซ) 2.10 คิดเท่ากับค่าใช้จ่ายโรงกลั่น ต้นทุนหน้าโรงแยกก๊าซปตท. 8.78 กำไรปตท ขายส่งหน้าโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซกำไรอย่างน้อย บาท/กิโลกรัม ภาษีสรรพสามิต/กองทุน/เทศบาล 2.3870 กองทุน 0.3030 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (ประมาณ) 0.9636 เป็นราคาที่มีกำไรแล้วไม่ได้มีการอุ้มผู้ใช้ก๊าซแต่อย่างใด ราคาขายปลีก 18.00 ค่าการตลาด 3.2566 ของปั้มก๊าซ 0.2280 ราคาในท้องตลาดจริง 18.21 ราคาในท้องตลาด(ต่อลิตร 18.21x0.57) 1 ลิตร เท่ากับ 0.57 กิโลกรัม

6

7 ตารางเปรียบเทียบการคิดราคาน้ำมัน
แบบที่ 1 ราคาสิงคโปร์ (ปตท.เลือกใช้) แบบที่ 2 ตามต้นทุนจริง ราคาน้ำมันดีเซลที่ประเทศสิงคโปร์ 34 ราคาต้นทุนน้ำมัน (เหรียญ/บาเรล) X 0.2 (140X0.2) 28 ค่าขนส่ง 1 ราคาในประเทศไทย 35 ค่าการกลั่น ค่าการตลาด ภาษีสรรพสามิต/กองทุน 2.50 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (ประมาณ) ราคาที่ขายจริงในตลาด 41 ราคาที่ควรขาย 36

8 การนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ
Thousand barrel per day oil equivalent น้ำมันดิบราคาถูกจากตะวันออกกลางเป็นวัตถุดิบหลักของโรงกลั่นไทย

9 ปัจจุบันรัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของหุ้น ปตท. 51
ปัจจุบันรัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของหุ้น ปตท. 51.8% ซึ่งมีจำนวนหุ้นประมาณ 1,460 ล้านหุ้น หุ้นที่เหลือของนิติบุคคลอื่นประมาณ 847 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 238 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คิดเป็นเงินที่จะต้องใช้เพื่อซื้อคืน ประมาณ 201,586 ล้านบาท ขายปตท.ในตลาดหุ้นในอดีตขาดทุนประมาน 190,000 ล้านบาท

10 ทำไมรัฐจึงควรลงทุน ปตท.มีกำไรสุทธิประมาณ 100,000 ล้านบาท
ลงทุนเพียง 2 ปีกว่า ๆ ก็คืนทุน ปีที่ 3 สามารถนำกำไรไปใช้ในโครงการ หลักประกันสุขภาพ หรือสร้างรถไฟฟ้าได้ หากคิดเฉลี่ยจากจำนวนประชากร 63 ล้าน เราจะจ่ายเงินคนละไม่เกิน 3,370 บาท

11 เมื่อปตท.กลับมาเป็นของทุกคน
ลดค่าน้ำมันได้ทันทีลิตรละ 5 บาท รัฐได้ภาษีสรรพสามิตทุกบาททุกสตางค์ รับประกันไม่ขึ้นราคาก๊าซอีกอย่างน้อย 10 ปี

12 หยุดใช้ราคาสิงคโปร์เป็นตัวกำหนดราคาน้ำมัน และหันมาใช้
หากเราเป็นเจ้าของ ปตท. ดำเนินการให้บริษัทน้ำมันลดราคาลง 5 บาท ต่อลิตร หยุดใช้ราคาสิงคโปร์เป็นตัวกำหนดราคาน้ำมัน และหันมาใช้ โครงสร้างราคาน้ำมันที่แท้จริง หยุดส่งออกก๊าซธรรมชาติ และหยุดขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติทุกประเภท ขายก๊าซธรรมชาติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในราคาที่ เป็นธรรมเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค สนับสนุนการใช้พลังงาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อความ มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

13 ผู้บริโภคทำอะไรได้บ้าง ?
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการเงินในการดำเนินการซื้อ ปตท. คืนจากตลาดหลักทรัพย์ พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคมนาคม ขนส่ง ติดตามข้อเท็จจริงที่รอบด้าน เช่น การเพิ่มจำนวนปั๊ม ก๊าซ NGV ไม่สามารถทำได้หากไม่มีการวางท่อส่งก๊าซ ในบริเวณนั้นๆ รัฐไม่ได้อุดหนุนกิจการก๊าซ LPG และ ก๊าซธรรมชาติ ทั้ง LPG และ NGV ต่างเป็นพลังงานสะอาด

14 พลังผู้บริโภค

15 กำไร ปตท. ภายหลังการแปรรูปพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ก่อนแปรรูป 2 ปี ผลประกอบการขาดทุน หลังแปรรูป 3 ปี กำไรพุ่งสูง 5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนแปรรูป (2543) The year PTT was privatized

16 ค่าจ้างพนักงาน ปตท. ก่อนแปรรูป หลังแปรรูป ปี 2543 ปี 2546
ก่อนแปรรูป หลังแปรรูป ปี ปี 2546 จำนวนคน ล้านบาท จำนวนคน ล้านบาท ผู้บริหาร พนักงาน 3,313 2, ,026 3,402 รวม 3,321 2, ,034 3,464 เฉลี่ยต่อคน 817,000 บาท/คน/ปี ,142,000 บาท/คน/ปี หมายเหตุ 1. ค่าจ้างประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ไม่รวมการจัดสรรหุ้นในราคาพาร์ 2.ในปี 2547 ค่าจ้างพนักงานกฟผ.จำนวน 27,260 คนอยู่ที่ 507,000 บาท/คน/ปี +40%

17 หลังการแปรรูป ปตท. รายได้เข้ารัฐรั่วไหล เงินที่ บมจ. ปตท
หลังการแปรรูป ปตท. รายได้เข้ารัฐรั่วไหล เงินที่ บมจ.ปตท. นำส่งรัฐลดลงเหลือเพียง 25% ของกำไรสุทธิ ก่อนแปรรูป หลังแปรรูป * *กำไรติดลบในปื 2542 จึงไม่สามารถคำนวณ % กำไรสุทธิที่นำส่งรัฐได้

18 สินทรัพย์ของ บมจ. ปตท. เฉพาะที่รัฐเป็นเจ้าของผ่านก
สินทรัพย์ของ บมจ.ปตท. เฉพาะที่รัฐเป็นเจ้าของผ่านก.คลังเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลังการแปรรูป ก่อนแปรรูป หลังแปรรูป

19 ที่มา : กระทรวงพลังงาน
พลังงานของประเทศไทย จากช่วง มกราคม – มิถุนายน 2551 ไทยมี ผลผลิตน้ำมันดิบ 222,471 บาร์เรลต่อวัน ส่งออกน้ำมันดิบ 44,682 บาร์เรลต่อวัน ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป 196,672 บาร์เรลต่อวัน ที่มา : กระทรวงพลังงาน

20 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป และ LPG ต่อ Resource ในประเทศ
ไทยพบ น้ำมันดิบ Condensate และ ก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการใช้ไม่รวม Feedstock ของธุรกิจ ปิโตรเคมี ปริมาณการใช้ทุกประเภท ที่มา : กระทรวงพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google