งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทห์วัตถุในระบบสุริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทห์วัตถุในระบบสุริยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทห์วัตถุในระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดาวตก หมายเหตุ: เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน

2 กระจุกดาวเปิด (Open cluster)
เทห์วัตถุในระบบดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ (Stars) เนบิวลา (Nebula) กระจุกดาวเปิด (Open cluster) หมายเหตุ: เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน

3 กระจุกดาวทรงกลม (Globular cluster)
เทห์วัตถุในระบบกาแล็กซี กาแล็กซี (Stars) กระจุกดาวทรงกลม (Globular cluster) หมายเหตุ: เทห์วัตถุแต่ละชนิดในภาพ มิได้อยู่ในมาตราส่วนเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt เทห์วัตถุในระบบสุริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google