งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

2 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดเพชรบุรี
1. คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เลขา ผอ.รพ. , สสอ. ทุกแห่ง กรรมการ

3 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (1) ประธาน หัวหน้าศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เลขา 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (2) ประธาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เลขา

4 4. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชน
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ประธาน ป้องกันจังหวัด เลขา 5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานประกอบการ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประธาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานแรงงานจังหวัด เลขา

5 กำหนดการประกวด ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2555
ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2555 ลงพื้นที่ ในช่วง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555

6 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี 2555
ประเภทของการประกวด 1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE 2.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา(มัธยมศึกษา) 4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา(อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) 5.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง 6.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 7.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google