งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดตราด
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดตราด

2 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างตราด - เกาะกง
บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โครงการ และ ความร่วมมือ จังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง การประชุมแลกเปลี่ยนระบบบริการ พัฒนาการการส่งต่อผู้ป่วย ปัจจัยเอื้อ ข้อท้าทาย ก้าวต่อไป

3 บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ พรมแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก
บริบทพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ พรมแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก

4 แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จ. ตราด

5 กิจกรรมยามว่าง

6 โครงการ และ ความร่วมมือ จังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง
โครงการ และ ความร่วมมือ จังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง จังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง งานสาธารณสุขชายแดน ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ชายแดน ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสาธารณสุขข้ามแดน NGOs และ INGOs

7 BAHAP 1998 – 2000 Border Area HIV Prevention Project โครงการป้องกันโรคเอดส์พื้นที่ชายแดน
มูลนิธิรักษ์ไทย อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานประมง พนักงานบริการทางเพศ ความร่วมมือระหว่างเมืองคู่ขนาน องค์การแคร์ กัมพูชา ประจำจังหวัดเกาะกง ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานประมง พนักงานบริการทางเพศ ความร่วมมือระหว่างเมืองคู่ขนาน

8 การประชุมแลกเปลี่ยนระบบบริการ

9 การประชุมแลกเปลี่ยนระบบบริการ

10 การส่งต่อผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ – ปี 2552
จังหวัดเกาะกง ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี ปี 2005 (พ.ศ. 2548) ส่งเลือดมาตรวจประสิทธิภาพการทำงานของตับที่รพ.คลองใหญ่ ส่งไปตรวจ CD 4 ที่กรุงพนมเปญ เริ่มส่งผู้ติดเชื้อรายแรก จากฟ้ามิตร ปี 2549 ศึกษาระบบบริการและกระบวนการของจังหวัดเกาะกงและจังหวัดอื่นๆ จัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย กระบวนการ การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนกลับ ( ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง การเดินทาง การติดตาม )

11

12

13 2552- สค สค. 56 – ปัจจุบัน

14 เจ้าหน้าที่

15 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google