งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา พัฒนาสุขภาพจิต ผู้สูงวัย ปี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา พัฒนาสุขภาพจิต ผู้สูงวัย ปี 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา พัฒนาสุขภาพจิต ผู้สูงวัย ปี 2

2 ความเดิม ปี 1 สัมมนา โครงการฯ ระดับภาค ( จุดพลุ ) แกนนำชมรม ผู้สูงอายุ แกนนำ อบต. แกนนำ รพช. และ สสจ. สัมมนา 1 วัน

3 ความเดิม ปี 1 ประชุม สกัดแนวคิด องค์ ความรู้ ( KM.) ครั้งละ 4 – 5 คน จำนวน 5 ครั้ง

4 ความเดิม ปี 1 ได้ ความรู้, ( ร่าง ) เทคโนโลยี ต้นแบบ โครงการ และ กิจกรรม ร่วม เฉลิมพระเกียรติ ถวายในหลวงเนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา คุณภาพชีวิต : สุขภาพจิตผู้สูง วัย สนับสนุนการจัดการความรู้ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย และ โรงพยาบาลดอย สะเก็ด เรียบเรียงโดย. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 www.mhc10.net www.mhc10.net

5 ความเดิม ปี 1 สรุปผล วิพากษ์เนื้อหา องค์ความรู้

6 ความเดิม ปี 1 สรุปผล วิพากษ์เนื้อหา องค์ความรู้

7 ความเดิม ปี 1 สรุปผล วิพากษ์เนื้อหา องค์ความรู้

8 โครงการ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา พัฒนาสุขภาพจิต ผู้สูงวัย ปี 2

9 อบรม เจ้าหน้าที่ สธ. เขตละ 2 คน อบรมแกนนำ อบต./ ผู้สูงอายุ 12 คน / เขต 9,000 บาท / เขต อบรมผู้สูงอายุ 3 ชมรม, 90 คน / เขต 9000 บาท / เขต นิเทศ ติดตาม ศูนย์ฯ ละ 6,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา พัฒนาสุขภาพจิต ผู้สูงวัย ปี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google