งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

2 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เลขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง กรรมการ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ กรรมการ

3 ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี
กำหนดการประกวด ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2555 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555

4 ประเภทของการประกวด 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
- รร.วัดจันทราวาส (กลุ่มต้นแบบ) - รร.โยธินบูรณะ (กลุ่มดีเด่น) 4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา(อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ 5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง โรงงานเอเชี่ยนฟีด อำเภอท่ายาง

5 การเตรียมการประกวด 1. ศึกษาดูงาน การประกวดระดับภาค จ.หวัดขอนแก่น
19-20 ม.ค.55 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนทุกชมรม (ทีมพี่เลี้ยง) 17 ก.พ.55 3. อบรมบุคลิกภาพผู้นำเสนอ 3 มี.ค.55 4. เยี่ยมติดตาม พร้อมรับฟังการนำเสนอทุกชมรม 5 มี.ค.55 5. ประชุมคณะกรรมการ/ชมรม เตรียมการเข้าประกวด 6 มี.ค.55 6. นำเสนอเสมือนจริง กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 15 มี.ค.55


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google