งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานประกวด “หนุ่มลุ่มน้ำเพชร”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานประกวด “หนุ่มลุ่มน้ำเพชร”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานประกวด “หนุ่มลุ่มน้ำเพชร”
SEASON ก.พ

2 ผู้เข้าประกวดจำนวน 28 คน
ผู้เข้าประกวดจำนวน 28 คน

3 สรุปรางวัล -รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ นายอภิชาต ทรงแก้ว เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ นายกนก เตียววนากูล ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ยูนะ ช๊อป ตลาดเพชรไพบูลย์ ส่งเข้าประกวด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ นายปวเรศร์ พิงภักดิ์ โรงพยาบาลบ้านแหลม ส่งเข้าประกวด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆละ 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ 16 นายพัทธ์ ภัทรภีรากุล สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ 21 นายณัฐวุฒิ รามเมือง โรงแรม ลองบีช ชะอำ ส่งเข้าประกวด -รางวัลขวัญใจประชาชน จำนวน 1 รางวัลๆละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เบอร์ 20 นายศิรชัช จิวเมือง สาธารณสุขอำเภอชะอำ ส่งเข้าประกวด -รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เบอร์ นายอภิชาต ทรงแก้ว เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด -ขวัญใจมิตรภาพ เบอร์ นายศิริศักดิ์ บัวสด เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ส่งเข้าประกวด -หนุ่มมาดเท่ห์ เบอร์ นายชีวานนท์ วงศ์เทียมจันทร์ ร้าน เอเอ บ้านนางงาม ส่งเข้าประกวด -หนุ่ม Healthy เบอร์ 7 นายเจตริน เจริญพักตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด - ดาวรุ่งเมืองเพชร เบอร์ นายอภิชาต ทรงแก้ว เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่งเข้าประกวด   

4 นายกนก เตียววนากูล เบอร์ 6
สรุปรางวัล นายอภิชาต ทรงแก้ว เบอร์ 25   ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศตำแหน่งหนุ่มลุ่มน้ำเพชร ประจำปี 2557 2.รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 3.รางวัลหนุ่มดาวรุ่งเมืองเพชร    นายกนก เตียววนากูล  เบอร์ 6  รองชนะเลิศอันดับ 1   

5 นายปวเรศร์ พิงภักดิ์ เบอร์ 27 รองชนะเลิศอันดับ 2
นายปวเรศร์ พิงภักดิ์ เบอร์ 27     รองชนะเลิศอันดับ 2    นายพัทธ์ ภัทรภีรากุล  เบอร์ 16  รองชนะเลิศอันดับ 3    นายณัฐวุฒิ รามเมือง  เบอร์ 21  รองชนะเลิศอันดับ 4    นายศิรชัช จิวเมือง   เบอร์ 20 ขวัญใจประชาชน      นายเจตริน เจริญพักตร์  เบอร์ 7       หนุ่ม Healthy        นายชีวานนท์ วงศ์เทียมจันทร์  เบอร์ 23  หนุ่มมาดเท่ห์

6 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สวัสดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

7 TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2557

8 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2557 และเตรียมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค วันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

9 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี ส่ง 4 ประเภท 1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับเงิน) 2.สถานศึกษา(มัธยมศึกษา) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 3.สถานประกอบการ (บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด) 4.ชุมชน (ชุมชนตำบลบ้านแหลม)


ดาวน์โหลด ppt งานประกวด “หนุ่มลุ่มน้ำเพชร”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google