งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (แผน ๔ ปี)

2 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
- ร่างแผนสุขภาพฉบับ ๑๑ - แผนสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติปี ๕๔ -๖๓ - แผนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด เป้าหมายบริการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/แผนชุมชน

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
นำปัญหาสุขภาพ / ประเด็นการพัฒนามาวิเคราะห์ SWOT จัดทำกลยุทธ์ จัดทำ OD โดยประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ รร.หาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ ๑๑ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ หัวข้อในการประชุม การบริหารจัดการแบบเครือข่าย สามารถลดต้นทุนแต่เพิ่มคุณภาพได้อย่างไร โดย คุณบุญชัย คิดการไกล การบริหารเครือข่ายบริการระดับ CUP มีจุดเด่นและด้อยอย่างไรและสร้างความเข้มแข็งให้กับ CUP ได้หรือไม่ โดย นพ.ธีรวัฒน์ กรศิลป์ ผอ.สปสช. เขต ๑๒ สงขลา แนวทางบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด โดย ดร.ภิญโญ นิลจันทร์


ดาวน์โหลด ppt กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google