งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี

2 Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
แผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู มาตรการ พัฒนาศักยภาพ รพช.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยการเปิดคลินิกจิตเวช

3 คณะกรรมการ Service Plan จัดทำบัญชียาจิตเวชพื้นฐานสำหรับ รพช.
กระทรวงให้ 35 รายการ, เขต 21 รายการ, จ.เพชรบุรี 24 รายการ รพช.เบิกยาจาก รพ.พระจอมเกล้าฯ ใน 24 รายการที่ รพช.ไม่มี คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ส่งประวัติผู้ป่วยอาการสงบ และรับยาใน 24 รายการ รพช.เปิดบริการคลินิกจิตเวช

4 ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการ รพ.พระจอมเกล้าฯ ปี 2556
อำเภอ ทั้งหมด (ราย) อาการสงบ ส่งรับยาที่ รพช. เมือง 2,819 - เขาย้อย 390 74 28 หนองหญ้าปล้อง 377 49 24 ชะอำ 1,123 56 22 ท่ายาง 552 107 38 บ้านลาด 686 43 19 บ้านแหลม 680 57 แก่งกระจาน 557 39 14 จังหวัด 7,184 425 167

5 ตารางเปิดบริการ คลินิกจิตเวชของ รพช.
โรงพยาบาล วัน หมายเหตุ เขาย้อย ศุกร์เช้า ทุกสัปดาห์ ชะอำ บ้านลาด หนองหญ้าปล้อง พุธเช้า บ้านแหลม จันทร์เช้า สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่ายาง สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน แก่งกระจาน สัปดาห์ที่ 3 เดือนเว้นเดือน

6 กิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ 2557
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร - อบรมแพทย์, พยาบาล รพช. (พยาบาลคลินิกจิตเวช, OPD, PCU) เรื่องการรักษาผู้ป่วยจิตเวช เน้นโรคซึมเศร้า, จิตเภท, จิตเวชฉุกเฉิน - อบรมเภสัชกรและพยาบาล เรื่องอาการข้างเคียงของยาจิตเวช - อบรม รพ.สต. เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 2. จัดทำคู่มือการรักษาผู้ป่วยจิตเวชพื้นฐานสำหรับ รพช. 3. จัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช

7 กีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2556
เจ้าภาพ 1. คปสอ.ท่ายาง การแข่งขันกีฬาทุกประเภท, พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 2. สสจ. พิธีเปิดกีฬาสาธารณสุข, งาน Sport Night

8 กำหนดการ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา น. ณ สนามกีฬา 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่ายาง พิธีเปิดกีฬาสาธารณสุข วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม เวลา น. ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งาน Sport Night ณ อาคารอเนกประสงค์ (ห้อง 2,000) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9 ผังอาคารเอนกประสงค์ ชั้นล่าง มรภ.เพชรบุรี
โรงยิมเนเซียม

10 ผังโรงยิมเนเซียม มรภ.เพชรบุรี
ศูนย์ TO BE NUMBER ONE

11 สีประจำ คปสอ. คปสอ.เขาย้อย สีแดง คปสอ.หนองหญ้าปล้อง สีม่วง
คปสอ.เมือง, สสจ สีส้ม ขาว คปสอ.เขาย้อย สีแดง คปสอ.หนองหญ้าปล้อง สีม่วง คปสอ.ชะอำ สีเหลือง คปสอ.ท่ายาง สีชมพู คปสอ.บ้าลาด สีฟ้า คปสอ.บ้านแหลม สีเขียว

12 ประเภทกีฬา 1. ฟุตบอลชาย 2. เซปัคตะกร้อ 3. วอลเลย์บอลชาย-หญิง
1. ฟุตบอลชาย 2. เซปัคตะกร้อ 3. วอลเลย์บอลชาย-หญิง 4. เทเบิลเทนนิส 5. เปตอง 6. ปาเป้า 7. กรีฑา 8. ฟุตซอล 9. กีฬา VIP (แชร์บอล)


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google