งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90 รพ. เขาย้อย 138.5 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 1213.75 รพ. ชะอำ 357.24 รพ. ท่ายาง 3810.77 รพ. บ้านลาด 000 รพ. บ้าน แหลม 126.06 รพ. แก่ง กระจาน 113.62 รวมจังหวัด 15378.07

2 รพ./ สอ. จำนว น ( ราย ) รพ. พระจอม เกล้า 1 สอ. วังตะโก 1 สอ. บางแก้ว 1 สอ. บ้านทาน 1 รพ. ชะอำ 1 รพ./ สอ. จำน วน ( ราย ) สอ. ไร่ใหม่ พัฒนา 1 สอ. หุบ กระพง 1 สอ. ดอนขุน ห้วย 1

3 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. สระพัง 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ท่าตะคร้อ 1

4 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. หนองปืนแตก 1 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) รพ. บ้านแหลม 1

5 รพ./ สอ. จำนวน ( ราย ) สอ. ฝั่งท่า 1 สอ. สาระเห็ด 1 สอ. ยางชุม 1

6 เครือข่าย เดือน พ. ย.49 ยอดสะสมเดือน ต. ค.- พ. ย.49 เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ เป้าหมา ย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า 9778191579 รพ. เขาย้อย00033100 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 000000 รพ. ชะอำ00033100 รพ. ท่ายาง2210033 รพ. บ้านลาด00011100 รพ. บ้าน แหลม 3310066 รพ. แก่ง กระจาน 1110011 รวมจังหวัด151387363289

7 เครือข่าย สถาน บริการ จำนว น ( ราย ) สาเหตุพระจอมเกล้า สอ. ท่ายาง 1เสียชีวิต สอ. ห้วยท่า ช้าง 1เสียชีวิต

8 เครือข่าย เดือน พ. ค.50 ยอดสะสมเดือน เม. ย.- พ. ค.50 เป้าห มาย ผล งาน ร้อย ละ เป้าห มาย ผลง าน ร้อย ละ รพ. พระจอม เกล้า 4410077 รพ. เขาย้อย1110033 รพ. หนอง หญ้าปล้อง 1110011 รพ. ชะอำ2210055 รพ. ท่ายาง221005480 รพ. บ้านลาด000000 รพ. บ้านแหลม00011100 รพ. แก่ง กระจาน 000000 รวมจังหวัด10 100222195


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย จำนวนผู้ป่วยเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ อัตราป่วยต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์ไม่เกิน 70 ต่อแสนปชก.) พ. ย. 2550 ยอดสะสม ต. ค.50- พย.50 รพ. พระจอม เกล้า 5168.90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google