งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

2 ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ต.ค.52-ก.ย.56)
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ทำเพิ่ม(80%) ทำเพิ่ม(85%) เมือง 29,050 18,954 65.24 4,286 5,739 เขาย้อย 8,955 5,942 66.35 1,222 1,670 หนองหญ้าปล้อง 3,287 2,076 63.16 554 718 ชะอำ 16,907 10,936 64.68 2,590 3,468 ท่ายาง 20,849 12,997 62.31 3,682 4,725 บ้านลาด 12,600 8,592 68.19 1,488 2,118 บ้านแหลม 12,203 7,727 63.32 2,035 2,646 แก่งกระจาน 6,300 4,565 72.46 475 911 รวมจังหวัด 110,151 71,783 65.16 16,337 21,995

3 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.เมือง)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หนองโสน 1,222 516 42.23 โพพระ 530 256 48.30 นาวุ้ง 634 314 49.53 หัวสะพาน 1,118 562 50.27 ต้นมะม่วง 1,327 676 50.94 สำมะโรง 574 304 52.96 เวียงคอย 329 177 53.80 วังตะโก 368 199 54.08 ช่องสะแก 1,676 936 55.85

4 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.เขาย้อย)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หนองชุมพลเหนือ 484 274 56.61 ทับคาง 880 502 57.05 หนองโพธิ์ชุมพล 669 382 57.10

5 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.หนองหญ้าปล้อง)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ บ้านอ่างศิลา 360 161 44.72 หนองหญ้าปล้อง 518 293 56.56 รพ.หนองฯ 365 213 58.36

6 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.ชะอำ)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ นิคมฯ 975 482 49.28 หุบกะพง 1,325 669 50.49 หนองศาลา 663 359 54.14 ทุ่งจับญวน 941 540 57.38

7 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.ท่ายาง)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ สารเห็ด 709 300 42.31 หุบเฉลา 406 184 45.32 ทุ่งโป่ง 582 293 50.34 ท่าไม้รวก 900 455 50.56 ปึกเตียน 493 259 52.54 ท่ายาง 1,953 1,041 53.30 หนองจอก 1268 712 56.15

8 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.บ้านแหลม)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ บางตะบูนออก 499 230 46.09 บางหอ 305 147 48.19 บางขุนไทร 1,433 721 50.31 บางครก 678 357 52.65 เขาตะเครา 647 353 54.55 นาบัว 298 59.71

9 รพ.สต.ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 (อ.แก่งกระจาน)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หนองชุมพลเหนือ 484 274 56.61 ทับคาง 880 502 57.05

10 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ฟรีทุกสิทธิ์)
รายการ รายใหม่ รายเก่า โอนให้ ค่าอ่านสไลด์ 45 รพ.แม่ข่าย ค่าวัสดุ 10 หน่วยบริการที่ตรวจ รายใหม่ 305 บาท รายเก่า 60 บาท ค่าตรวจ 295 50 รวม 350 105 ต.ค.56-พ.ค.57

11 แนวทางการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ตำบล 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุ, เคเบิลทีวี, หนังสือพิมพ์ 1. ประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน สื่อท้องถิ่น 1. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 2. แจ้งในการประชุม หน.ส่วนราชการ, อปท. ประจำเดือนของอำเภอ ประจำเดือนของ อปท. 3. ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และร่วมรณรงค์ 3. วิเคราะห์พื้นที่ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย แยกราย รพ.สต. 3. ทะเบียนรายบุคคล ที่ยังไม่ได้ตรวจ 4. ประชุมชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของ CUP 4. รพ.แม่ข่ายสนับสนุนรถ เป็น คลินิกเคลื่อนที่ลงในชุมชน 5. บริการตรวจเชิงรุกในชุมชน 5. นิเทศ ติดตาม รพ.สต.ที่ผลงานน้อยกว่าเป้าหมาย 5. สสอ.จัดคนและจัดตารางวัน เวลา 6. ประสาน อสม.ช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมาย

12 เจ้าหน้าที่ขอสนับสนุน
1. รถพยาบาล เป็นคลินิกเคลื่อนที่ จาก รพ.แม่ข่าย 2. อาหารกลางวัน ในเวลาราชการ 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง นอกเวลาราชการ (เย็น)

13 กีฬาสาธารณสุข การแข่งขันกีฬา เริ่ม 28 พ.ย.56
เริ่ม 28 พ.ย.56 4 ธ.ค แข่งกอล์ฟ สสจ.กับ รพ.พจก. 17 ธ.ค ชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย, กรีฑา สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 19 ธ.ค แชร์บอล VIP ผู้บริหาร / ผอ.รพ. / รองแพทย์ พจก. สสอ. / หน.กลุ่มงาน /สาวๆจาก คปสอ. (มีเสื้อแจกให้วันแข่ง)

14 กำหนดการเปิดกีฬาสาธารณสุข วันที่ 19 ธ.ค.56
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา น. แข่งวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ เวลา น. เริ่มแข่งกองเชียร์รอบแรก (50 คะแนน) เวลา น. แข่งวอลเลย์บอลชายรอบชิงชนะเลิศ เวลา น. เชิญ กวป.รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา น. ตั้งแถวขบวนพาเหรด เวลา น. พิธีเปิดโดย นพ.สสจ. มอบถ้วยรางวัลกีฬาประเภททีม เวลา น. แข่งกองเชียร์รอบสอง ทีมละ10 นาที (150 คะแนน) เวลา น. แข่งแชร์บอล VIP 30 นาที

15 กำหนดการ SPORT NIGHT วันที่ 19 ธ.ค.56
ณ ห้อง 2,000 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา น. เริ่มงาน เวลา น. เก็บตกภาพการแข่งขันกีฬา เวลา น. พิธีเปิดงาน โดย นพ.สสจ. ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลฟุตบอล, กองเชียร์ มอบธงให้เจ้าภาพปีต่อไป เวลา น. การแสดงของเจ้าภาพ, เจ้าภาพปีต่อไป เวลา น. จับรางวัลจากผู้บริหาร เวลา น. จับรางวัลใหญ่รอบแรก เวลา น. จับรางวัลใหญ่รอบสอง

16 ผังกองเชียร์ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ท่ายาง แก่งฯ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE หนองฯ บ้านแหลม ชะอำ เมือง บ้านลาด เขาย้อย


ดาวน์โหลด ppt การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google