งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
ดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์ (Print Preview) สั่งพิมพ์เอกสาร เก็บบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น

3 ดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์ (Print Preview)
1 2

4 ดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์ (Print Preview) (ต่อ)
4 6 3 8 5 7

5 สั่งพิมพ์เอกสาร 1 3 6 2 4 5 7

6 สั่งพิมพ์เอกสาร (ต่อ)

7 เก็บบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น
1 2 5. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการเก็บ 6 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บ 4. เลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะเก็บ


ดาวน์โหลด ppt การสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google