งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทความทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทความทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทความทางวิชาการ
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 บทความทางวิชาการ บทความเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (แสดงความคิดเห็น)
บทความเสนอข้อมูลทางวิชาการ บทความอธิบายปรากฎการณ์ บทความเสนอทฤษฎีและหลักการ

3 รูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการ
บทความ 1-2 หน้า บทความ 3-5 หน้า บทความ 6-15 หน้า บทความ 15 หน้า ขึ้นไป

4 บทนำ เกริ่นนำเข้าสู่บทความ ความสำคัญของเรื่อง ประเด็นสำคัญ

5 ประเด็นที่ 1 นิยามของเรื่อง คำศัพท์สำคัญ หัวข้อหลัก ๆ ของบทความ

6 ประเด็นที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 2 ขยายความจากประเด็นแรก
ความต่อเนื่องของเนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ

7 ประเด็นที่ 3 หัวข้อย่อยที่ 3 ขยายความจากประเด็นหลัก
ความต่อเนื่องของเนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ

8 ประเด็นที่ 4 หัวข้อย่อยที่ 4 ขยายความจากประเด็นหลัก
ความต่อเนื่องของเนื้อหา เนื้อหาเฉพาะ ประโยชน์

9 บทสรุปในการเขียนบทความ
คำคม คำฝาก วิสัยทัศน์ สรุปรวมประเด็น

10 รายการอ้างอิง รูปแบบตามมาตรฐาน แสดงภูมิรู้ของผู้เขียน
แสดงที่มาของข้อมูล แสดงความมานะพยายามในการค้นคว้า ไม่มีเพราะเป็นการวิพากย์วิจารณ์

11 ประวัติย่อผู้เขียน ชื่อ ตำแหน่ง ที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อได้

12 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D
Ph.D. in Educational and Communications Technology http//


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทความทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google