งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง Ubuntu อ. ดร. ธรา อั่งสกุล. วัตถุประสงค์  รู้จักกับ Linux เบื้องต้น  สามารถติดตั้ง Ubuntu เองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง Ubuntu อ. ดร. ธรา อั่งสกุล. วัตถุประสงค์  รู้จักกับ Linux เบื้องต้น  สามารถติดตั้ง Ubuntu เองได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง Ubuntu อ. ดร. ธรา อั่งสกุล

2 วัตถุประสงค์  รู้จักกับ Linux เบื้องต้น  สามารถติดตั้ง Ubuntu เองได้

3 Linux (GNU/Linux)  ระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี และ open source  มีหลายร้อย distributions (kernel+applications)

4 Ubuntu  Humanity towards other ( ภาษา แอฟริกาใต้ )  พัฒนามาจาก Debian distribution  Ubuntu – main หลักใช้ GNOME  Ubuntu (server) – ใช้สำหรับทำ server  Kubuntu ใช้ KDE  Xubuntu ใช้ XCFE  Edubuntu ใช้ GNOME สำหรับ เด็กๆ

5 การติดตั้ง Ubuntu  ตั้ง Bios ให้บูตจาก CD-ROM  เลือก Install Ubuntu (F2- เลือก ภาษา )

6 การติดตั้ง Ubuntu  รอ... เลือกภาษา... กด Forward

7 การติดตั้ง Ubuntu  เลือกประเทศ... คีย์บอร์ด

8 การติดตั้ง Ubuntu  Partition  Guided  Manual – ควรมี 2 partition (/ - เป็น ext3, SWAP)

9 การติดตั้ง Ubuntu  ตั้ง password และตรวจสอบ ความเรียบร้อย

10 การติดตั้ง Ubuntu  รอ... เสร็จพิธี

11 การติดตั้ง Ubuntu  พร้อมใช้งาน

12 การติดตั้ง Ubuntu บน Windows  เลือก wubi หรือรัน autorun จาก CD-ROM

13 การติดตั้ง Ubuntu บน Windows  เลือก Install inside Windows

14 การติดตั้ง Ubuntu บน Windows  กำหนดค่าต่างๆ

15 การติดตั้ง Ubuntu บน Windows  รอ....

16 การติดตั้ง Ubuntu บน Windows  เสร็จขั้นตอนแรก...Reboot...  เลือก Ubuntu... รอ... เสร็จพิธี

17 การยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall)


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง Ubuntu อ. ดร. ธรา อั่งสกุล. วัตถุประสงค์  รู้จักกับ Linux เบื้องต้น  สามารถติดตั้ง Ubuntu เองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google