งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 วุฒิภาวะเชิงกระบวนการ (Process Maturity)

35

36

37 เงื่อนไขสำคัญของโครงการ

38 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ Not Only Tools ( เครื่องมือ เสมือนบันได ) ความเป็นผู้นำ (Leadership) DMAIC อย่างพลิกฝ่ามือ –VISION –COMMITMENT –TENACITY/PASSION ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไม่พียงพอ...... ความคิดและสติปัญญา

39 What’s in it for me ? (WIIFM)

40

41 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ความรับผิดชอบของเจ้าของ กระบวนการ

52

53 บทบาท PLT

54

55

56

57 DMAIC VOC- Voice of Customer C2C-Critical to Customer Crucial Process - กระบวนการที่สำคัญ ยิ่ง

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 VOP- Voice of Process Process Mapping Gap of Performance Integration

68 Area of Focus PLT- Process Leadership Team Process Owner Cross Functional

69

70

71

72 Outside In – Inside Out SIPOC - COPIS

73

74 Walk Through the Process Process Flowchart VSM – Value Stream Mapping AS IS – TO BE

75

76 Gauge R&R Repeatability – ความสามารถในการเกิด ซ้ำ – พนักงานสามารถวัดซ้ำ ได้ถูกวิธี Reproducibility – ความสามารถในการ ทำซ้ำ – เปอร์เซนต์ที่พนักงานวัด ซ้ำได้ค่าเดิม

77

78 ผลลัพธ์ของ Measure Phase

79

80 Regression Analysis ANOVA – Analysis of Variance

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 เผชิญหน้ากับความท้า ทาย

92 รักษาแรงขับเคลื่อน

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 ระดับวุฒิภาวะเชิงกระบวนการ Dell

118 การพัฒนาระดับวุฒิภาวะเชิง กระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google