งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซด์ ศูนย์ นักศึกษา ทุนแห่ง มหาวิทย าลัย รังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซด์ ศูนย์ นักศึกษา ทุนแห่ง มหาวิทย าลัย รังสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซด์ ศูนย์ นักศึกษา ทุนแห่ง มหาวิทย าลัย รังสิต

2 ขั้นที่ 1 : วิธีการ Login มุมสมาชิก User Name ( รหัสผู้ใช้ ) = U ตามด้วยรหัสนักศึกษา Password( รหัสผ่าน ) = รหัสที่ใช้เข้าระบบ Intranaet มุมสมาชิก User Name ( รหัสผู้ใช้ ) = U ตามด้วยรหัสนักศึกษา Password( รหัสผ่าน ) = รหัสที่ใช้เข้าระบบ Intranaet

3 ขั้นที่ 2 : วิธีการตรวจสอบจำนวน ชั่วโมงกิจกรรม คลิกที่ สอบถามชั่วโมง ทุน (QUERY HOUR) กรอกปีการศึกษาและภาค การศึกษา คลิกที่ สอบถามชั่วโมง ทุน (QUERY HOUR) กรอกปีการศึกษาและภาค การศึกษา

4 001 002 003

5 รหัสกิจกรรม กิจกรรมคณะ กิจกรรมที่สำนักงานและ หน่วยงาน ฯ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาทุน ( ชั่วโมงประชุมกับศูนย์นักศึกษา ทุน ) 001 002 003

6 Facebook Website ( หัวข้อประกาศ ) Registration Office ( สำนักงานรับนักศึกษา ) Facebook Website ( หัวข้อประกาศ ) Registration Office ( สำนักงานรับนักศึกษา ) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

7 Download

8 ติดต่อศูนย์ทุน ฯ


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซด์ ศูนย์ นักศึกษา ทุนแห่ง มหาวิทย าลัย รังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google