งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPE 332 Computer Engineering Mathematics II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPE 332 Computer Engineering Mathematics II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPE 332 Computer Engineering Mathematics II
Chapter 3 Eigenvector and Diagonalization

2 Today Topics Part I Chapt. 3 Eigenvalue and Eigenvector Break
Chapter 3: Cont. Diagonalization Homework 2: Due Homework 3 ส่งสัปดาห์หน้า

3

4 Intro

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Diagonalization

15

16

17

18

19

20

21

22 Orthogonal and Symmetric

23

24 จาก Theorem ที่กล่าว จุดที่สำคัญคือ Theorem ที่ 8 สุดท้าย กล่าวคือ
ถ้า Matrix เป็น Real Symmetric เราจะได้ Eigenvalue เป็นค่าจริง และจะมี Orthogonal Matrix ที่จะมา Diagonalize ได้ เมื่อ Matrix เป็น Orthogonal มันจะหา Inverse ได้ง่าย ถ้าเรา Normalized แต่ละ Eigenvector ใน Orthogonal Matrix ดังกล่าว ให้มี Magnitude เท่ากับหนึ่ง เราจะได้ Orthonormal Matrix

25

26

27

28

29 Note: เราเลือก 2 vector ที่
Independent กัน โดยการแทน ค่า β และ γ อะไรก็ได้

30

31 MATLAB TUTORIAL I-V See Course Notes
อ้างอิงจาก Course Notes ใน MATLAB Tutorial I-V MATLAB Interface Variable คำสั่งพื้นฐาน Operations Vector and Matrix Calculations Graph Plotting Scratch Files and Function Files

32 End of Chapter 3 Download HW 3 Due Next Week Next Week Homework 3 Due
Start of Part II Download Course Notes Part II Download Slide บทที่ 4


ดาวน์โหลด ppt CPE 332 Computer Engineering Mathematics II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google