งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 : เข้า เว็บไซต์ c.th รหัสประจำตัว : t ตามด้วยเลข ประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รหัสผ่านจะเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 : เข้า เว็บไซต์ c.th รหัสประจำตัว : t ตามด้วยเลข ประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รหัสผ่านจะเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนที่ 1 : เข้า เว็บไซต์ http://www.act.a c.th รหัสประจำตัว : t ตามด้วยเลข ประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รหัสผ่านจะเป็น ค. ศ. เดือน วัน เช่น 20091106

3 ขั้นตอนที่ 2 : คลิกเมนูแท๊ป “ วิจัยและ สำรวจ ” คลิกเมนู แท๊ป “ วิจัย และสำรวจ ”

4 ขั้นตอนที่ 3 : คลิกลงคะแนนการคัดเลือกประธานกองทุน สวัสดิการครู ฯ คลิกลงคะแนน การคัดเลือก ประธาน กองทุน สวัสดิการครู ฯ

5 ขั้นตอนที่ 4 : เลือกหมายเลขที่ต้องการ เลือก หมายเลขที่ ต้องการ

6 ขั้นตอนที่ 5 : กดปุ่ม “Send” เพื่อยืนยัน การเลือกหมายเลข กดปุ่ม “Send” เพื่อยืนยัน การเลือก หมายเลข

7 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 : เข้า เว็บไซต์ c.th รหัสประจำตัว : t ตามด้วยเลข ประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รหัสผ่านจะเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google