งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง-ปลายทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง-ปลายทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง-ปลายทาง
ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 1. ราคาควบคุม ณ สถานที่ขายส่ง (ยี่ปั๊ว) จำนวนตั้งแต่ 6 กส. หรือ 300 กก. ขึ้นไป 1.น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1, บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท 2.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1, บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท 3.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1, บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท ราคาขายส่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจริง 1.น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (25 กก./กส.) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 2.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,190 – 1,200 บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 3.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท ต่อหน้า 2

2 เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง-ปลายทาง
ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 3.ราคาควบคุมขายปลีก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1.น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 2.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 3.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 4.ราคาขายปลีก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ – บาท 2.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 3.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 4.ราคาขายปลีกที่ หมู่บ้านมูด่อง พม่า 1.น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 2.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท 3.น้ำตาลทรายขาว (เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายในแต่ละช่วงการค้า
ตามประกาศ กกร. เรื่องกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายน้ำตาลทราย ปี 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ราคาขายส่ง ณ โรงงานผลิต (กระสอบ 50 กก.) ราคาขายส่ง ณ สถานที่จำหน่ายผู้ขายส่ง(ยี่ปั๊ว) จำนวนตั้งแต่ 6 กระสอบ หรือ 300 กก. ขึ้นไป ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (บาท/กก.) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,070 บาท รวมภาชนะบรรจุ ,105 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2,3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1, บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,104.75บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท 2. น้ำตาลทรายขาว (เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1, บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท 3. น้ำตาลทรายขาว (เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1, บาท รวมภาชนะบรรจุ , บาท ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท ไม่รวมภาชนะบรรจุ บาท รวมภาชนะบรรจุ บาท

4 ข้อมูลรายชื่อยี่ปั๊ว/ผู้ค้าส่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลรายชื่อยี่ปั๊ว/ผู้ค้าส่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลำดับ ชื่อ/ที่อยู่ ชื่อสถานที่รับ น้ำตาลทราย ชื่อยี่ปั๊วที่สั่งซื้อน้ำตาลทราย สัดส่วนการจำหน่ายน้ำตาลทราย (%) ร้านค้าปลีก ผู้ใช้ย่อย ผู้ค้าจังหวัดอื่น 1 หจก.ปราณสหกิจ 3/0-2 หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ โทร กลุ่มโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง จ.กาญจนบุรี ห้างซีเจ สาขาโพธาราม จ.ราชบุรี ร้านอิศราภัณฑ์ (ตั้งเซ่งหลี) ตลาด บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 80 20 - 2 ร้านอิศราภัณฑ์ (ตั้งเซ่งหลี) 215 ตลาดบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โทร , โรงงานน้ำตาลวังขนาย จ.สุพรรณบุรี สั่งซื้อผ่าน บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด หจก. เฮ่งจูฮง ท่าเตียน กรุงเทพฯ 90 10 3 ร้านว่องบริการ 4/6 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โทร ร้านอิศราภัณฑ์ (ตั้งเซ่งหลี) ตลาด บ้านกรูด อ.บางสะพาน ผู้ค้าส่งในจังหวัดนครสวรรค์ 60 40 4 ร้านประจวบพาณิชย์ 125 ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบ โทร ร้านอิศราภัณฑ์ (ตั้งเซ่งหลี) ตลาด บ้านกรูด อ.บางสะพาน หจก.ปราณสหกิจ อ.ปราณบุรี 50 หมายเหตุ : ผู้ประกอบการค้า ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นยี่ปั๊ว ลำดับที่ 3 และ 4 เป็นผู้ค้าส่ง


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง-ปลายทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google