งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACT MUSIC CENTER กลอง เปียโน เครื่องสาย กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACT MUSIC CENTER กลอง เปียโน เครื่องสาย กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACT MUSIC CENTER กลอง เปียโน เครื่องสาย กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า
ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี เปิดสอนดนตรีหลักสูตรพิเศษ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ อายุ 6 – 18 ปี ทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย สามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มได้ กลอง เปียโน วิชาที่เปิดสอน - ดนตรีไทย   ได้แก่ ขิม, จะเข้, ระนาด, ซอ, ฆ้องวง - ดนตรีสากล  ได้แก่ เปียโน, ขับร้อง, ไวโอลิน, กีต้าร์, เครื่องเป่า                        ( เครื่องดนตรีประเภทลมไม้  )  ได้แก่ แซกโซโฟน, ฟลุต                      ( เครื่องดนตรีไฟฟ้า  )  ได้แก่ กีต้าร์, เบส และกลอง เครื่องสาย กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม.สันติ – ม.จรัญ โทร ต่อ 501,500 ดนตรีไทย

2 ACT MUSIC CENTER ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่
1 พฤศจิกายน 2551 นี้เป็นต้นไป สอนโดย อาจารย์ดนตรีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากโรงเรียนและเชิญจากภายนอก หลักสูตรดนตรีมาตรฐานสากล เช่น หลักสูตร Suzuki method และ Alfred U.S.A ใช้ระบบการสอบวัดประเมินผลมาตรฐานสากล ของ TRINITY COLLEGE LONDON ( สอบผ่านจึงได้รับวุฒิบัตร ) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ เช่น การจัดคอนเสิร์ตให้กับนักเรียนทุก 3 เดือน การจัดการแข่งขันทั้งภายใน และ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม.สันติ – ม.จรัญ โทร ต่อ 501,500

3 อัตราค่าเรียน / คอร์ส ( 12 ชั่วโมง )
ACT MUSIC CENTER ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี รายละเอียดการสอน อัตราค่าเรียน วิชา อายุ หลักสูตร อัตราค่าเรียน / คอร์ส ( 12 ชั่วโมง ) ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง 1.เปียโน ( เดี่ยว ) 5 ปีขึ้นไป 3 ปี 5,400 5,600 5,800 เปียโน ( คู่ ) 2 ปี 3,600 3,800 - 2.ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก (กลุ่ม 4-6 คน) ปี 1 ปี 2,400 3.กีตาร์คลาสสิค ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้นไป กีตาร์คลาสสิค ( คู่ ) กีตาร์คลาสสิค ( กลุ่ม 4 -6 คน ) 2,600 4.กีตาร์ไฟฟ้า ( เดี่ยว ) 5.กีตาร์เบส ( เดี่ยว ) สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม.สันติ – ม.จรัญ โทร ต่อ 501,500

4 อัตราค่าเรียน / คอร์ส ( 12 ชั่วโมง )
ACT MUSIC CENTER ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี รายละเอียดการสอน อัตราค่าเรียน อัตราค่าเรียน วิชา อายุ หลักสูตร อัตราค่าเรียน / คอร์ส ( 12 ชั่วโมง ) ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง 6.ไวโอลิน ( เดี่ยว ) 5 ปีขึ้นไป 3 ปี 5,400 5,600 5,800 ไวโอลิน ( คู่ ) 2 ปี 3,600 3,800 - ไวโอลิน ( กลุ่ม 4 -6 คน ) 2,400 2,600 7. เครื่องเป่า ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้นไป เครื่องเป่า ( คู่ ) เครื่องเป่า ( กลุ่ม ) 8. กู่เจิ้ง ( เดี่ยว ) กู่เจิ้ง ( คู่ ) กู่เจิ้ง ( กลุ่ม 4 -6 คน ) 9. กลอง ( เดี่ยว ) สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม.สันติ – ม.จรัญ โทร ต่อ 501,500


ดาวน์โหลด ppt ACT MUSIC CENTER กลอง เปียโน เครื่องสาย กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google