งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(อาคาร 1)อาคารเซนต์คาเบรียล (ใช้ 12 ห้องสอบ) ห้องพักครูจีน/ญี่ปุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(อาคาร 1)อาคารเซนต์คาเบรียล (ใช้ 12 ห้องสอบ) ห้องพักครูจีน/ญี่ปุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (อาคาร 1)อาคารเซนต์คาเบรียล (ใช้ 12 ห้องสอบ) ห้องพักครูจีน/ญี่ปุ่น
ตั้งแต่ห้อง 1202 – 1307 ชั้นที่ 3 ห้องพักครู ม.4 1302 1303 1304 1305 1306 1307 ชั้นที่ 2 ห้องพักครู ม.4 ห้องพักครูจีน/ญี่ปุ่น 1202 1203 1204 1205 1206 1207 ห้องแนะแนว ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ว่าง ว่าง ห้อง ประชาสัมพันธ์

2 (อาคาร 2) อาคารอิลเดอฟองโซ( 14 ห้องสอบ)
ใช้ห้องสอบ ตั้งแต่ห้อง 2301 2302 2303 2304 2305 2306 Small Class ภาษาจีน ชั้น 3 ห้องพักครู ม.5 – ม.6 2202 2203 2204 2205 2206 ชั้น 2 ห้องน้ำครู หญิง ว่าง ห้องพักรับ ประทานกาแฟ 2104 2105 2106 ร้าน ถ่าย เอกสาร ( ) ห้องน้ำครู ชาย ชั้น 1 หมายเหตุ : ห้องเรียนกว้าง X ยาว = (8 X 4) หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติงานกว้าง X ยาว = (8 X 12)

3 (อาคาร 4) อาคารอัสสัมชัญ 4 ชั้น ใช้ 31 ห้องสอบ
ตั้งแต่ห้อง ห้องเรียน 8 X 10 เมตร ม. 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 ห้องพักครู ม.3,ม.2 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 ชั้น4 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 ห้องพักครู ม.1,ม.2,ป.6 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 ชั้น3 ชั้น2 4201 4202 4203 ห้อง พักครูจีน ห้องสื่อ การเรียนการสอน ห้องวิทยาศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ ห้องพักครู ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ป.6/7 Bell 1 Bell 2 Bell 3 Bell 4 Bell 5 Bell 6 Bell 7 ห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้องเรียนภาษาจีน 2 ห้องเรียนภาษาจีน 3 ห้องเรียนภาษาจีน 4 Small Class 1 ชั้น1 2.00 ห้องพักครู Small Class ห้องพักครู Bell คอมฯ 1 คอมฯ 2 คอมฯ 3 คอมฯ 4 คอมฯ 5 ห้องหัวหน้างาน 8.00 2.20

4 แผนผังห้องสอบ มงฟอร์ต ห้องสอบ5106/1 – 5106/2
แผนผังห้องสอบ มงฟอร์ต ห้องสอบ5106/1 – 5106/2 ทางลง ทางลง 5106/1 5106/2 ห้องดนตรีไทย ห้องกรียอง รับรอง 5 ทางขึ้น

5 แผนผังห้องสอบ 5201-5212 24 แถว ๆละ 15 ที่นั่ง
แผนผังห้องสอบ แถว ๆละ 15 ที่นั่ง เวที เวที 5202 5201 ทางออก ทางออก ทางเข้า

6 แผนผังการจราจร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2551
ประตู 5 ประตู 4 ยอห์น แมรี่ โยเซฟ เซนต์ EP ลานจอด รถตู้ ร.ร. เบเกอรี่ แมรี่ เซนต์ ห้องการงาน (ไฟฟ้า) มาร์ติน เซนต์ น้ำ ห้อง ห้องน้ำ ที่ทำการ รถตู้ ร.ร. ประตู 3 สนามฟุตบอล โดม ราฟาแอล อาคาร รัตนบรรณาคาร อิลเดอฟองโซ อาคาร 2 (ที่จอดรถชั่วคราว) สนามฟุตบอล กาญจนาภิเษก สวน อาคาร 4 อาคารอัสสัมชัญ พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลาย แผนผังการจราจร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2551 แม่พระ ประตู 2 สนามหญ้า อาคาร 1 เซนต์คาเบรียล หมายเหตุ : หมายถึงการปิดเส้นการจราจรชั่วคราว สมุนไพร สวน ปิดการจราจร หลุยส์ มารี หอประชุม อาคาร 5 กรงนก ใหญ่ ผู้ปกครอง ลานจอดรถ เทิดเทพรัตน์’36 สระว่ายน้ำ ประตู 1 สนามบาส ภราดา บ้านพัก ครูต่างชาติ บ้านพัก ประตู 6 ราชพิพัฒน์ โรงพยาบาล พุทธมณฑลสาย 3


ดาวน์โหลด ppt (อาคาร 1)อาคารเซนต์คาเบรียล (ใช้ 12 ห้องสอบ) ห้องพักครูจีน/ญี่ปุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google