งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.158.1 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.253.2 255052.954.153.5 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.7-0.80.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน 3.32.2 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 254819.721.219.320.519.521.418.620.319.318.319.620.220.8 254919.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.5 255019.820.019.9 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.52.62.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.61.0 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 + 95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 254819.420.818.519.418.419.916.917.816.315.316.416.720.4 254916.116.016.616.716.116.215.815.716.016.117.016.816.1 255016.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.62.01.8 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.8-0.02 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 5 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 25480.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.50.4 25493.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.4 25503.43.63.5 ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.75.43.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -7.06.1 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 2548 0.001 0.0030.002 0.0040.0050.0150.0360.0350.0340.0400.001 2549 0.0480.0540.0560.0880.1360.1150.1030.0920.0940.1110.1900.3200.051 2550 0.4690.6700.564 ∆ (%) จาก ปีก่อน 874.11144.11009.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน 46.642.6 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 25485.65.86.65.86.16.46.16.96.76.57.57.05.8 25498.78.38.88.29.79.89.612.5 14.014.113.48.5 255014.016.215.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 61.396.477.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน 4.315.7 หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน 25482549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน4.44.74.55.113.454.1 อุตสาหกรรม1.21.41.31.516.616.4 รถยนต์0.81.31.11.541.215.9 ปิโตรเคมี1.61.41.61.3-18.513.6 รวม8.08.88.49.411.5100.0 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 2548844767864806918852884861823799625851821 2549826733906812889820839894825860686847782 2550712971835 ∆ (%) จาก ปีก่อน -13.832.56.8 ∆ (%) จาก เดือนก่อน -16.036.5 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

10 10 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2548844767864806918852884861823799625851828 2549826733906812889820839894825860686847829 2550712971835 ∆ (%) จาก ปีก่อน -13.832.50.7 ∆ (%) จาก เดือนก่อน -16.036.5 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 254842,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,01579,308 254962,07850,29968,02659,97971,77164,22569,01876,90464,82462,56646,44357,712112,377 255045,76755,793101,560 ∆ (%) จากปี ก่อน -26.310.9-9.6 ∆(%) จาก เดือน ก่อน -20.721.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 Growth Rate (%) 25482549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550* (ม.ค.-ก.พ.) 25482549 2550 (ม.ค. – ก.พ.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 828829782835-4.90.26.8 มูลค่า (พันล้านบาท) 64575411210232.516.9-9.6 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 52.7465.4861.5857.3139.524.2-6.9 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 6.8% หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 25482549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน35333527-23.8 ดีเซล31514032-19.3 เตา1624202732.5 LPG30183121-34.1 JET/KEROSENE10181716-6.1 รวม122.2144.7143.7122.7-14.6 มูลค่า100,744136,10620,71715,140-26.9 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 การส่งออกน้ำมันดิบ 2549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 656753-21.6 มูลค่า (ล้านบาท) 56,8389,6645,902-38.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

15 15 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ656753-21.6 น้ำมันสำเร็จรูป145144123-14.6 รวม210211175-16.9 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

16 16 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ56,8389,6645,902-38.9 น้ำมันสำเร็จรูป136,10620,71715,140-26.9 รวม192,94430,38021,042-30.7 มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

17 17 14 มีนาคม 2550 21,374

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google