งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55ปี 56ปี 57 - แท็กซี่ + ตู๊กตุ๊ก - เก๋ง +ตู้ + กระบะ 48,164 88,481 78,174 104,231 78,174 120,015 78,174 135,455 78,174 149,640 78,174.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55ปี 56ปี 57 - แท็กซี่ + ตู๊กตุ๊ก - เก๋ง +ตู้ + กระบะ 48,164 88,481 78,174 104,231 78,174 120,015 78,174 135,455 78,174 149,640 78,174."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55ปี 56ปี 57 - แท็กซี่ + ตู๊กตุ๊ก - เก๋ง +ตู้ + กระบะ 48,164 88,481 78,174 104,231 78,174 120,015 78,174 135,455 78,174 149,640 78,174 161,530 - ขสมก./รถร่วม - บขส./รถร่วม - บรรทุก 4,235 3,570 17,750 4,235 4,171 21,499 8,212 4,835 25,124 8,212 5,685 29,724 8,212 6,500 33,424 8,212 6,500 37,124 รวมสะสม (คัน)162,200212,310236,360257,250275,950291,540 Volume การใช้ NGV เฉลี่ยต่อปี (Ton/day) 3,6405,3106,5607,5608,2308,815 Volume การใช้ NGV เฉลี่ยต่อปี (MMCFD) 131191236272296317 ปริมาณทดแทนน้ำมันในภาค ขนส่ง ณ สิ้นปี 7%10.5%12.7%13.7%14.2%14.6% เป้าหมายการขยายรถ NGV 1. ขสมก. เข้ามาในปี 2554 = 4,000 คัน 2. ยังมี Growth ต่อเนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า case US$55 และยังมีการตรึงราคา NGV จนถึงปี 2553 จากนั้นจึง ค่อยขยับขึ้นแบบขั้นบันไดได้ โดยเฉพาะรถเล็กเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 3. ประมาณการยอดติดตั้งรถเล็ก ~ 37 คัน/วัน (มี NGV OEM เปิดตัวในตลาดตั้งแต่ต้นปี 2552) ; Taxies 30,000 คัน ปี 2553 4. ประมาณการยอดติดตั้งรถบรรทุกโดยใช้สถิติการติดตั้งปี 2552 เป็นฐาน ประมาณ 9.78 คัน/วัน การขยายการใช้ NGV ในภาคขนส่ง ปี 2552 -2557 Crude US$ 72@2010 NGV Roadmap (ใหม่) 1 1

2 แผนการขยายสถานีบริการ NGV ปี 52 -57 ภูมิภาค255225532554255525562557 กรุงเทพฯ และปริมณฑล190218240245250255 ภาคตะวันออก576375 ภาคกลาง718388909395 ภาคเหนือ232830313335 ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ273236404550 ภาคใต้141620252730 รวมสถานีจำหน่าย382440489506523540 สถานีแม่*17202324242526 รวมทั้งหมด399460512530548566 หมายเหตุ : 1.สถานีจำหน่าย กทม. รองรับเก๋ง แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ตู้ 12 ตัน/วัน สถานีจำหน่าย กทม. รองรับ ขสมก./ร่วม 30 ตัน/วัน สถานีจำหน่ายภูมิภาค รองรับ บรรทุก บขส./ร่วม 25 ตัน/วัน สถานีจำหน่ายภูมิภาค รองรับรถเล็ก10 ตัน/วัน 2* สถานีแม่ขนาดมาตรฐาน200 ตัน/วัน คำนวณโดยลดกำลังการผลิตสถานี Conventional Retail ในปี 2553 ลง 70% NGV Roadmap (ใหม่) 2 2

3 255225532554255525562557 BKK.&Vic 672855905944974994 East 75105110149179200 Central 275328332371401423 North 102145150189219241 NE 81107113152190214 South 456570109139163 Total1,2501,6051,6801,9142,1022,235 แผนจัดหารถขนส่งก๊าซฯ เพื่อรองรับความต้องการใช้ NGV หมายเหตุ : 1. รถขนส่งก๊าซฯ 3 ตัน/คัน, กทม.+ปริมณฑล ขนส่งได้ 1.4 เที่ยว/วัน/คัน, ภูมิภาคขนส่งได้ 0.65 เที่ยว/วัน/คัน 2. ในปี 2552 ยังไม่มี TPL (จัดหาสะสม 1,250 คันโดย ปตท.) 3. ในปี 2553 จัดหาเพิ่ม 355 คัน (ปตท. จัดหา 205 คัน, TPL 150 คัน) NGV Roadmap (ใหม่) 3 3


ดาวน์โหลด ppt ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55ปี 56ปี 57 - แท็กซี่ + ตู๊กตุ๊ก - เก๋ง +ตู้ + กระบะ 48,164 88,481 78,174 104,231 78,174 120,015 78,174 135,455 78,174 149,640 78,174.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google