งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของเครื่องดนตรีไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
โดย นายชยินทร พุทธิสาร

2 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

3 เครื่องดนตรีไทยมี 4 ประเภท
เครื่องดนตรีไทยมี 4 ประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า

4 จะเข้ เครื่องดีด พิณอีสาน กระจับปี่ ซึง

5 เครื่องสี ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้

6 ทำด้วยไม้ขึ้นด้วยหนัง
เครื่องตี ทำด้วยไม้ ทำด้วยโลหะ

7 เครื่องตี : ทำด้วยไม้ขึ้นด้วยหนัง
เครื่องตี : ทำด้วยไม้ขึ้นด้วยหนัง เปิงมาง กลองทัด ตะโพนไทย โทน กลองแขก รำมะนา

8 กลองสะบัดชัย เครื่องตี 4 ภาค กลองยาวอีสาน กลองยาว โทนชาตรี

9 ระนาดเอก ระนาดทุ้ม เครื่องตี : ทำด้วยไม้ โปงลาง กรับไม้ กรับพวง

10 เครื่องตี : ทำด้วยโลหะ
ฆ้องวง ฆ้องมอญ ระนาดเหล็ก ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง

11 ปี่ไฉน ปี่ชวา แคน เครื่องเป่า ปี่ใน โหวด ขลุ่ย

12 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
สรุปเนื้อหา กระจับปี่ จะเข้ พิณ.... เครื่องดีด ประเภทของเครื่องดนตรีไทย เครื่องสี เครื่องเป่า เครื่องตี ซออู้ ซอสามสาย ซอด้วง...... ขลุ่ย ปี่ใน แคน ..... -ทำด้วยไม้ขึ้นด้วยหนัง -ทำด้วยไม้ -ทำด้วยโลหะ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google