งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนรับสาธารณภัยด้านการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนรับสาธารณภัยด้านการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนรับสาธารณภัยด้านการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2

3 ผู้บัญชาการด้านการแพทย์ระดับยุทธศาสตร์
INCIDENT COMMANDER ผู้บัญชาการด้านการแพทย์ระดับยุทธศาสตร์ (Incident Medical Commander) ศูนย์เอราวัณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ผู้สั่งการตำรวจ/เทศกิจ ผู้สั่งการด้านการแพทย์ (Field Medical Commander) ผู้สั่งการงานกู้ภัย เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร พื้นที่เกิดเหตุ ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หัวหน้าทีมปฏิบัติการพื้นที่ควบคุมชั้นใน หัวหน้าหน่วยคัดแยก หัวหน้าหน่วยรถพยาบาล หัวหน้าทีมรักษาพยาบาล หัวหน้าหน่วยลำเลียงและนำส่ง หัวหน้าทีมดูแลรักษาความปลอดภัย

4 เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
INCIDENT COMMANDER เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เอราวัณ ผอ.สนพ./ผู้ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ผู้บัญชาการภาคสนาม (Operation Section Chief) ผู้สั่งการตำรวจ/เทศกิจ ผู้สั่งการด้านการแพทย์ (Scene Medical Commander) ผู้สั่งการงานกู้ภัย พื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หัวหน้าทีมปฏิบัติการพื้นที่ควบคุมชั้นใน หัวหน้าหน่วยคัดแยก หัวหน้าหน่วยรถพยาบาล หัวหน้าทีมรักษาพยาบาล หัวหน้าหน่วยลำเลียงและนำส่ง หัวหน้าทีมดูแลรักษาความปลอดภัย

5 RESPONSE by FIRST C – Command
S – Safety A, B, C (Personal, Scene, Survivors) C – Communication A – Assessment (Major incident, Exact location, Type of incident, Hazard, Access route, Number of casualties, Emergency services present and required) T – Triage T – Treatment T – Transportation

6

7

8

9 Casualties Receiving Area
Entry Point Triage Point Decontamination Area Ambulatory Decon Monitor Shuffle Pit Mask Removal Clean Treatment Area Clean Evacuation Litter Decon Monitor Shuffle Pit Dirty Evacuation 30 – 60 m. Dirty Side Clean Side Wind Direction

10 TRIAGE SIEVE TRIAGE SORT 1 - Immediate 2 - Urgent INCIDENT SITE
RECEIVING HOSPITAL 1 - Immediate 1 - Immediate INCIDENT SITE ALP 2 - Urgent 2 - Urgent CCS RECEIVING HOSPITAL 3 - Delayed 4 - Expectant 4 - Expectant RECEIVING HOSPITAL Dead Body Holding Area TEMPORARY MORTUARY

11 Triage priorities P T Description Colour 1 Immediate Red 2 Urgent
Yellow 3 Delayed Green Hold Dead 4 Expectant Blue White/Black

12 Triage Sieve Diagram WALKING BREATHING RESPIRATORY RATE CAPILLARY
Yes WALKING PRIORITY 3 (delayed) No No BREATHING DEAD When airway opened Yes RESPIRATORY RATE 9 or less 30 or more PRIORITY 1 (immediate) Over 2 sec CAPILLARY REFILL PRIORITY 2 (urgent) 2 seconds or under

13 Triage Sort More data needed Triage revised trauma score (TRTS)
Respiratory rate Systolic BP Glascow Coma Scale

14 Triage revised trauma score (TRTS)
Respiratory rate 0 – 4 Systolic blood pressure Glasgow coma scale TOTAL 0 - 12

15 Triage revised trauma score (TRTS)
Respiratory rate 10 – 29 4 >29 3 6 – 9 2 1 – 5 1 Systolic blood pressure > 90 76 – 89 50 – 75 1 – 49 Glasgow coma scale 13 – 15 9 – 12 6 – 8 4 – 5

16 Triage revised trauma score (TRTS)
T1 Immediate 1 – 10 T2 Urgent 11 T3 Delayed 12 T4 Expectant

17 TRIAGE CARD

18    P3 P1 P2 P3 Casualty Clearing Station EVAC TRIAGE INCIDENT
BODY HOLDING AREA EXPECTANT TRIAGE P3 INCIDENT CASUALTIES

19 SCENE Ambulance Loading Point CASUALTY CLEARING STATION
Life saving First aid Advanced Life support Packaging For transport Ambulance Loading Point CASUALTY CLEARING STATION


ดาวน์โหลด ppt แผนรับสาธารณภัยด้านการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google