งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นางไพเราะ สุด สว่าง โดย รองปลัดกระทรวง พาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นางไพเราะ สุด สว่าง โดย รองปลัดกระทรวง พาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นางไพเราะ สุด สว่าง โดย รองปลัดกระทรวง พาณิชย์

2 www.price.moc.go.th.. Contents ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index

3 www.price.moc.go.th.. Contents ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เท่ากับ 120.7 กพ. 51 / มค. 51 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 กพ. 51 / กพ. 50 สูงขึ้นร้อยละ 5.4 มค.- กพ. 51 / มค.- กพ. 50 สูงขึ้นร้อยละ 4.8

4 www.price.moc.go.th.. Diagram กพ. 51 / มค. 51 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 สูงขึ้นร้อยละ 2.0 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร  ไก่สด  ไข่ไก่  น้ำมันพืช  อาหารสำเร็จรูป ( ก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป, กับข้าว สำเร็จรูป ) โดยเฉลี่ยไม่ เปลี่ยนแปลง o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ค่ากระแสไฟฟ้า  ก๊าซหุงต้ม  ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ( บุหรี่ เบียร์ ไวน์ และสุรา ) o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารรถไฟ  เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่นเทปดิสก์ หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม

5 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ ประเทศ กพ. 51 ดัชนี ดัชนี (2545 = 100) อัตรา (%)

6 www.price.moc.go.th.. Diagram กพ. 51 / กพ. 50 สูงขึ้นร้อยละ 5.4 สูงขึ้นร้อยละ 7.9 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ผักและผลไม้  เนื้อสัตว์  ไข่ไก่  ผลิตภัณฑ์นม  เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 4.0 o สินค้าราคา สูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ยาสูบและเครื่องดื่มมี แอลกอฮอล์ หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม

7 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ ประเทศ กพ.51 อัตรา (%)

8 www.price.moc.go.th.. Diagram มค.- กพ. 51 / มค.- กพ. 50 สูงขึ้น ร้อยละ 4.8 สูงขึ้นร้อยละ 6.4 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ผักและผลไม้  เนื้อสัตว์  เครื่องปรุงอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.9 o สินค้าราคา สูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ยาสูบและเครื่องดื่มมี แอลกอฮอล์ หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม

9 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ ประเทศ มค.- กพ. 51 อัตรา (%)

10 www.price.moc.go.th.. Contents ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เท่ากับ 106.7 กพ. 51 / มค. 51 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 กพ. 51 / กพ. 50 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 มค.- กพ. 51 / มค.- กพ. 50 สูงขึ้นร้อยละ 1.4

11 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของ ประเทศ กพ. 51 ดัชนี ดัชนี (2545 = 100) อัตรา (%)

12 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของ ประเทศ กพ. 51 อัตรา (%)

13 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของ ประเทศ มค.- กพ. 51 อัตรา (%)

14  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นางไพเราะ สุด สว่าง โดย รองปลัดกระทรวง พาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google