งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ผ่านมา ร่วมงาน “ รวมพลคนอินทรีย์ ” 4 ครั้ง งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ผ่านมา ร่วมงาน “ รวมพลคนอินทรีย์ ” 4 ครั้ง งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ผ่านมา ร่วมงาน “ รวมพลคนอินทรีย์ ” 4 ครั้ง งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2551

2 งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2552

3 งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553

4 งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 24- 25 มกราคม 2554

5 การตกลงซื้อขายล่วงหน้า “ พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2551” “ มหกรรม 10 ปี เกษตรอินทรีย์วิถี สุรินทร์ ปี 2553”

6 การตกลงซื้อขายล่วงหน้า 6 “ มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัด สุรินทร์ ปี 2554” 31 พ. ค. – 4 มิ. ย. 2554

7 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ

8 การเชื่อมโยงธุรกิจและการ จับคู่ธุรกิจ

9 9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ผ่านมา ร่วมงาน “ รวมพลคนอินทรีย์ ” 4 ครั้ง งานรวมพลคนอินทรีย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google